Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB rīko starptautisku semināru

Valsts tiesu ekspertīžu birojs VTEB ar Eiropas Komisijas Paplašināšanās Direktorāta atbalstu šā gada 13. - 14. martā Rīgā rīko semināru "Kompetenti un izglītoti tiesu eksperti - tiesu ekspertīzes kvalitātes garants" ("Competent and skilled forensic experts - a milestone to ensure quality of forensic expertise").

Seminārs veltīts šādām tēmām - tiesu ekspertu apmācība, sertifikācija un resertifikācija, tiesu ekspertīzi regulējošie normatīvie akti dalībnieku valstīs, tiesu eksperta statuss un citām.

Seminārā piedalīsies Baltijas un Ziemeļvalstu tiesu ekspertīžu iestāžu vadītāji un speciālisti, kā arī vieslektori no Eiropas valstīm.

13. marts / 2008