Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Starptautisks seminārs par tiesu ekspertīžu kvalitāti

Šonedēļ, 13. un 14. martā, Valsts tiesu ekspertīžu birojs ar Eiropas Komisijas Paplašināšanās Direktorāta atbalstu Rīgā rīko starptautisku darba semināru „Kompetenti un izglītoti tiesu eksperti – tiesu ekspertīzes kvalitātes garants” („Competent and skilled forensic experts – a milestone to ensure quality of forensic expertise”).

Darba seminārā piedalīsies tiesu ekspertīzes speciālisti no Krievijas, Armēnijas, Lietuvas, Igaunijas un Norvēģijas, kā arī visu Latvijas tiesu ekspertīžu iestāžu – policijas, tiesu medicīnas un tiesu psihiatrijas eksperti. Kopumā semināram pieteikušies 30 dalībnieki.

Somijas, Zviedrijas un Īrijas tiesu ekspertīzes iestāžu eksperti dalībniekus informēs par aktuālākajiem jautājumiem ekspertu apmācībā, ekspertu sertifikācijā un resertifikācijā, kā arī kvalitātes vadībā. Tāpat abās seminārā dienās paredzēts darbs grupās, kas ļaus ekspertiem šaurākā lokā pārspriest jauno ekspertu sagatavošanas metodes, ekspertu kvalifikācijas piešķiršanas kritērijus, kā arī definēt ekspertīžu kvalitātes svarīgākos problēmjautājums, kam būtu nepieciešama papildu uzmanība.

„Šādi darba semināri veicina visu reģiona ekspertu sagatavošanu pēc vienotām programmām, kas nodrošina to, ka tiesu ekspertu kompetences līmenis gan mūsu valstī, gan kaimiņvalstīs ir analoģisks. Vienotas darba metodes un ekspertu kompetences līmenis dod iespēju plašāk izmantot citu valstu ekspertu pakalpojumus gan sarežģītu ekspertīžu veikšanai, gan atkārtotas ekspertīzes gadījumā, kā arī efektīvāk organizēt ekspertu kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus,” skaidro Valsts tiesu ekspertīžu biroja direktore Maira Čentoricka.

2007. gada 1. jūlijā spēkā stājās Tiesu ekspertīzes likums un pašlaik tiek izstrādāta virkne noteikumu, kas šo likumu īstenos dzīvē, tāpēc ir būtiski izzināt kaimiņvalstu kolēģu pieredzi un praksi, kas ļautu ekspertu darbu balstīt uz vienotiem un augstiem kvalitātes standartiem.

Valsts tiesu ekspertīžu biroja direktore arī uzsver, ka tā kā daudzās ekspertīžu jomās Latvijā ir tikai viens vai divi speciālisti, ļoti svarīgi ir nodibināt kontaktus ar reģiona kolēģiem, lai nepieciešamības gadījumā varētu vērsties pie viņiem pēc palīdzības.

Ar Eiropas Komisijas Paplašināšanās Direktorāta atbalstu Valsts tiesu ekspertīžu birojs jau ir organizējis gan seminārus, gan trīs ekspertu pieredzes apmaiņas vizītes. Pērn Valsts tiesu ekspertīžu birojs rīkoja starptautisku semināru par infotehnoloģisko noziegumu izpēti, savukārt 2006. gadā – semināru par tiesu ekspertīzes problēmām un datorprogrammām ceļu satiksmes negadījumu izpētē.

14. marts / 2008