Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB darbinieki piedalās vairāku Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādē

Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbinieki strādā Tieslietu ministrijas (TM) izveidotajā darba grupā pie Tiesu ekspertu likuma ieviešanai nepieciešamo normatīvo aktu izstrādes. Darba grupa izstrādā tiesu ekspertu resertifikācijas kārtības un resertifikācijai nepieciešamo zināšanu apjoma noteikumu projektu, noteikumu projektu par tiesu ekspertu sertifikācijas komisijas darbību un kompetenci, kā arī projektu kārtībai, kādā piesakās tiesu eksperta kandidāts, kādā notiek sertificēšana un noteikts minimālais zināšanu apjoms, pārbaudījuma maksa un maksas iekasēšanas kārtība.

Tāpat biroja eksperti piedalās noteikumu projektu „Valsts tiesu ekspertu mācību maksas un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanas un atmaksāšanas apmērs un kārtība” un „Disciplinārlietas izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtība tiesu ekspertiem” izstrādē.

TM darba grupa izstrādā projektu Tiesu ekspertu padomes nolikumam, tiesu eksperta sertifikāta izsniegšanas kārtībai un kārtībai, kādā notiek tiesu eksperta sertifikāta apturēšana un atņemšana.

Darba grupa izstrādā arī tiesu eksperta sertifikāta paraugu un tiesu ekspertīžu specialitāšu klasifikatoru projektu. Biroja speciālisti iesaistījušies arī tiesu ekspertīžu iestāžu saraksta un maksas pakalpojumu cenrāža noteikumu projekta izstrādē.

15. maijs / 2007