Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Latvijā viesojas Gruzijas tiesu ekspertīžu speciālisti

No 2007.gada 18. līdz 20. jūnijam Latvijā viesojās Gruzijas Tieslietu ministrijas delegācija un tostarp arī pieci Gruzijas Nacionālā tiesu ekspertīžu biroja speciālisti.

Gruzijas speciālistu vizīte notika īstenojot grantu projekta „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās sadarbības valstīs” aktivitātes.

Vizītes laikā apspriestas nacionālajos tiesu ekspertīžu birojos pielietojamās metodes un darba kvalitātes paaugstināšana atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kā arī praktiski apgūtas dažādas pirkstu pēdu vizualizēšanas metodes.

Projekta turpinājumā oktobrī paredzēta Latvijas ekspertu atbildes vizīte Gruzijā, lai rekomendāciju formā sagatavotu ekspertu secinājumus ar ieteikumiem kopējās situācijas uzlabošanai Gruzijas tiesu ekspertīzē.kumu projekta izstrādē.

20. jūnijs / 2007