Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

„Ēnu” diena Valsts tiesu ekspertīžu birojā

Š.g. 17. februārī „Ēnu” dienas ietvaros, kuras mērķis ir dot iespēju skolniekiem tuvāk iepazīties ar viņus interesējošām specialitātēm un nākotnē iespējamo darba vietu, Valsts tiesu ekspertīžu birojā (turpmāk – VTEB) viesojās 5 jaunieši no dažādām Rīgas skolām – Valentīna Meikšāne, Kristīne Cerbule, Māra Katkovska, Matīss Bērziņš un Katrīna Salmgrieze. Diena sākās ar īsu prezentāciju par to, kas īsti ir tiesu ekspertīze un ar ko nodarbojas tiesu eksperti, kam sekoja ekskursija, kurā „ēnas” pašas varēja pārliecināties, ka, pielietojot speciālas zināšanas un tehniskās ierīces, var iegūt neaptverami daudz informācijas no it kā parasta priekšmeta un pat ar neapbruņotu aci nesaskatāmas mikrodaļiņas. Dienas otrajā pusē jaunieši tuvāk iepazinās un sekoja biroja vadītājas, biroja vadītājas vietnieka pamatdarbības jautājumos, Kriminālistisko un tehnisko ekspertīžu departamenta direktores un Administratīvā departamenta direktores vietnieka ikdienas darbam.

Uz jautājumu, kas gan visvairāk ir paticis, atbildes bija dažādas: Katrīna un Kristīne uzsver, ka nebija gaidījušas, ka tik daudz jauna uzzinās. Arī Māra tam piekrīt – pēc CSI seriāliem ir bijis priekšstats, ka tiesu ekspertīzes līmenis Latvijā nevar tikt salīdzināts ar Amerikas iespējām. Tāpēc Māra ir pozitīvi pārsteigta par VTEB iekārtām un izpētes iespējām. Matīss ir lakonisks – draugiem viņš teiks, lai nedomā, ka var kaut ko noslēpt. Visu var uzzināt! Valentīna savukārt priecājas, ka ir iegūtas atbildes uz visiem viņu interesējošajiem jautājumiem. Un visiem jauniešiem ir kopīgs secinājums – VTEB pavadītā diena ir bijusi interesanta!

Gatis Bebris demonstrē skenējošā elektronu mikroskopa iespējas tiesu ekspertīzē

17. februāris / 2010