Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB organizē gadskārtējo ENFSI sanāksmi

No 2007.gada 30.maija līdz 2.jūnijam Valsts tiesu ekspertīžu birojs organizēja 19.gadskārtējo Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas ENFSI sanāksmi.

ENFSI ir Eiropas valsts tiesu ekspertīžu iestāžu apvienība, kuras mērķis ir rūpēties par tiesu ekspertīzes kvalitāti un tās attīstību Eiropā. Asociācija dibināta 1995.gadā 20. oktobrī. Tās darbības pamatā ir Eiropas valstu tiesu ekspertīžu iestāžu direktoru vienošanās par nepieciešamību rīkot sistemātiskas sanāksmes, lai kopīgi risinātu problemātiskus jautājumus, kas skar tiesu ekspertīzes darbības un vadības jomu.

Sanāksmes pirmā diena bija veltīta kvalitātes nodrošināšanas problēmām tiesu ekspertīžu iestādēs. Nākamajās dienās sanāksmes dalībnieki apsprieda ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) darbību reglamentējošos dokumentus, darba plānu, kā arī notika Padomes vēlēšanas.

2. jūnijs / 2007