Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Augsnes izpētes tiesu ekspertu sanāksme Rīgā

Valsts tiesu ekspertīžu birojā no šī gada 13. līdz 14.septembrim notiks Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Virzība uz Eiropas tiesu ekspertīžu telpas izveidi" (STEFA) aktivitātes G9 darba grupas sanāksme. Darba grupas mērķis ir labas prakses rokasgrāmatas izstrāde augsnes pēdu izpētes jomā, tajā darbojas vadošie augsnes izpētes eksperti no Nīderlandes, Šveices, Vācijas, Beļģijas, Lielbritānijas un Spānijas. Latviju darba grupā pārstāv VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele.

 

11. septembris / 2018