Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Dokumentu ekspertu sanāksme Izraēlā

VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) Vadības komitejas sanāksmē, kas šoreiz notika Jeruzalemē, Izraēlā, no 8. līdz 10.aprīlim. Sanāksmes laikā tika pārrunāti darba grupas organizatoriskie jautājumi un īstenotie projekti, kā arī tika panākt vienošanās, ka VTEB 2020.gadā sagatavos prasmes pārbaudi identifikācijas dokumentu jomā ar mērķis noteikt, vai dokumentiem ir viens izcelsmes avots. V.Freidenfelds darbojas EDEWG Vadības komitejā kopš 2014.gada. Dokumentu ekspertu darba grupā ir pārstāvētas 57 tiesu ekspertīžu iestādes no 31 valsts.

 

20. maijs / 2019