Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB eksperte stažējas Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienestā

Tiesu eksperte krāsu un polimēru izpētes jomā no šī gada 26.maija līdz 31.maijam stažējas Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienestā Vīsbādenē. Mācību vizīte notiek Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros, tās mērķis ir zināšanu un pieredzes apmaiņa par Ramana spektroskopijas pielietojumu krāsu un pārklājumu izpētē.

 

28. maijs / 2019