Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Dalība STEFA projekta G1 sanāksmē Lisabonā

VTEB vadītāja vietnieks R.Apinis, kvalitātes vadītāja M.Alksne un tiesu eksperte no Dokumentu ekspertīžu departamenta piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu" (STEFA) aktivitātes G1 darba grupas sanāksmē, kas no 1. līdz 3.oktobrim norisinājās Lisabonā, Portugālē. Projekta G1 aktivitātes mērķis ir Eiropas tiesu ekspertīžu laboratoriju darbības rādītāju apkopošana un savstarpējā salīdzināšana. Sanāksmes laikā tika prezentēti projekta aktivitātes rezultāti un lemts par projekta turpināšanu.

VTEB eksperti ir pārstāvēti trijās STEFA projekta aktivitātēs – G1, G5 un G9.

14. oktobris / 2019