Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienesta eksperts stažējas VTEB

No 23. līdz 27.septembrim Valsts tiesu ekspertīžu birojā Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros stažējās tiesu eksperts no Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienesta Vīsbādenē. Atbilstoši programma nosacījumiem VTEB tiesu ekspertei krāsu un polimēru izpētes jomā no šī gada 26.maija līdz 31.maijam tika dota iespēja stažēties Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienestā. Mācību vizītes mērķis bija zināšanu un pieredzes apmaiņa par Ramana spektroskopijas pielietojumu krāsu un pārklājumu izpētē.

11. oktobris / 2019