Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB uzstādīta moderna aparatūra ķīmisko analīžu veikšanai

Šī gada martā Valsts tiesu ekspertīžu birojā uzstādītas vairākas jaunas iekārtas ķīmisko ekspertīžu veikšanai.

Birojā uzstādīta iekārta UV/VIS (ultra violetās/redzamās spektra daļas) spektru uzņemšanai mikrošķiedrām. Šāda veida iekārta Latvijā ir unikāla. Tā sastāv no mikroskopa (Axio Imager M1, Zeiss), UV/VIS mikrospektrometra (J&M) un datu apstrādes sistēmas un programnodrošinājuma. Iekārta nodrošina mikrošķiedru UV/VIS spektru uzņemšanu un analīzi, turklāt šāda paraugu analīze ir nedestruktīva. Latvijas tiesu ekspertiem līdz šim nebija iespējams veikt tekstilmikrošķiedru krāsas analīzi, uzņemot un analizējot to UV/VIS spektrus.

Tāpat birojā uzstādīta gāzu hromatogrāfijas sistēma vielu organiskās daļas analīzei (Agilent Technologies Inc.). Sistēmas galvenās sastāvdaļas ir gāzu hromatogrāfs ar masas selektīvo detektoru, liesmas jonizācijas detektoru un pirolīzes sistēmu. Pirolītiskā gāzu hromatogrāfija pieder pie tiesu ekspertīzes pētījumos izmantotajām pamatmetodēm polimēru materiālu (krāsas, šķiedras, līmlentas, līmes, toneri, gumija, uc.)analīzē. Gāzu hromatogrāfijas – massspektrometrijas analīzi izmanto ļoti plaša objektu spektra izpētē, piemēram, naftas produkti un smērvielas, ieroču eļļas, lakrimatori, pesticīdi, dažādi organiskie šķīdinātāji (izmantoti ļaunprātīgās dedzināšanās), uc. organiskas vielas un to maisījumus. Sistēma ļauj vienlaicīgi izmantot liesmas jonizācijas un masas selektīvo detektoru paraugu analīzei, tādejādi nodrošinot iespējami vispusīgu pētāmo objektu analīzi.

Turpmāk biroja speciālistiem būs iespēja ikdienā izmantot arī sistēmu infrasarkano spektru uzņemšanai mikroobjektiem – Vertex 70 ar Hyperion 2000 mikroskopu (Bruker Optics). Iekārta nodrošina vielu organiskās un neorganiskās daļas analīzi, ir nedestruktīva un jutīga metode. Metode sniedz informāciju par molekulu struktūru, ļauj identificēt vielas pēc to infrasarkanajiem spektriem, izmantojot datu bāzes. Plašs izpētāmo objektu spektrs – krāsas, polimeri, naftas produkti, šķiedras, līme, toneri, tinte, uc.

Visas iekārtas piegādājusi SIA „Skutes” saskaņā ar piegādes līgumu „Iekārtu piegāde ķīmisko ekspertīžu veikšanai”.

Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperti jau strādā ar AS ”Neja un KO” piegādāto dokumentu tehniskās izpētes iekārtu DOCUCENTER Expert (ražotājs Projectina AG, Šveice). DOCUCENTER Expert nodrošina kvalitatīvu un vispusīgu dokumentu drošības pazīmju izpēti. Unikālas ir sistēmas optiskās īpašības – izšķirtspēja, palielinājuma robežas un paplašināts redzes lauks. Iekārtas programmatūras nodrošinājums ļauj jebkuru izpētes procesa stadiju dokumentēt, saglabāt un atjaunot. Tāpat biroja eksperti ikdienā jau izmanto magnetoptiskas iekārtas „Regula” modeli 7505, lai pētītu iznīcinātas numura zīmes un metinājuma šuves. Šo iekārtu piegādājusi SIA „Regula Baltija”.

31. marts / 2007