Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VTEB seminārā apspriež jaunāko programmu iespējas IT noziegumu atklāšanā

VTEB vadītāja pateicas Vācijas lektoram Tomasam Vilkomam par kursu vadīšanuLaikposmā no 2007.gada 12. līdz 16.novembrim Valsts tiesu ekspertīžu birojā ar TAIEX programmas atbalstu notika seminārs par speciālu programmu izmantošanu informācijas tehnoloģiju noziegumu izpētē. Semināru vadīja Vācijas Federālā Krimināldienesta (Bundeskriminalamt) speciālisti Tomass Vilkoms (Tomas Wilkomms) un Andrea Kūns (Andreas Kuhns).Seminārā piedalījās Latvijas un Igaunijas tiesībsargājošo iestāžu eksperti. Tajā tika analizētas un praktiski demonstrētas jaunāko programmu iespējas informācijas tehnoloģiju noziegumu atklāšanā, veikti praktiski uzdevumi un apspriesti sarežģīti gadījumi Vācijas tiesu ekspertu praksē.

16. novembris / 2007