Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Valsts tiesu ekspertīžu biroja pārstāve ievēlēta ENFSI ekspertu darba grupas vadības komitejā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele ievēlēta Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu izpētes ekspertu darba grupas (APST) Vadības komitejā. Tas ir augsts novērtējums VTEB ieguldījumam tiesu ekspertīzes jomas attīstībā un VTEB tiesu ekspertu kompetencei, kas ir atzīta arī starptautiskā mērogā. Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu izpētes tiesu ekspertu darba grupā darbojas eksperti, kas ikdienā veic visa veida dzīvnieku un augu bioloģisko pēdu, kā arī augsnes pēdu izpēti tiesu ekspertīzes vajadzībām. Darba grupā ir pārstāvētas 29 tiesu ekspertīžu laboratorijas un institūti.

12. maijs / 2016Lasīt vairāk

VTEB dalība dokumentu izpētes datu platformas projektā

Valsts tiesu ekspertīžu birojs uzsācis dalību Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) 2014.gada monopolprogrammas projekta “Eiropas mēroga datubāzu izveide tiesu ekspertīzes jomā” N5 aktivitātes īstenošanā. Projekta aktivitāte N5 tiek īstenota ENFSI Dokumentu izpētes ekspertu darba grupas (EDEWG) ietvaros, piedaloties 18 tiesu ekspertīžu iestādēm. Šī projekta aktivitāte sniegs VTEB dokumentu tehniskajiem ekspertiem iespēju izmantot unikālu starptautisku datu bāzi un attīstīt informācijas, kompetences un pieredzes apmaiņu ar citu Eiropas valstu tiesu ekspertīžu laboratorijām dokumentu tehniskās izpētes jomā.

11. maijs / 2016Lasīt vairāk

ENFSI dokumentu izpētes ekspertu sanāksme Romā

No šī gada 13.aprīļa līdz 15.aprīlim Romā notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu izpētes ekspertu darba grupas (EDEWG) Vadības komitejas sanāksme. Latviju sanāksmē pārstāvēja VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors, kas EDEWG Vadības komitejā atbild par kvalitātes jautājumiem. Sanāksmes laikā tika skatīti organizatoriskie jautājumi, līdz šim paveiktais un plānotie darbi, kā arī dalība ENFSI projektos.

9. maijs / 2016Lasīt vairāk

Transportlīdzekļu identifikācijas ekspertu seminārs Minskā

Tiesu eksperts reljefo numura zīmju identifikācijas jomā no VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta šī gada 20. un 21.aprīlī piedalījās seminārā par transportlīdzekļu identifikācijas datubāzi (FAVI), kas notika Minskā, Baltkrievijā. Seminārs tika veltīts starptautiskās sadarbības jautājumiem zagtu transportlīdzekļu identificēšanas jomā.

9. maijs / 2016Lasīt vairāk

Krimināllietu tiesnešu vizīte VTEB

Šī gada 28.aprīlī Latvijas Tiesnešu mācību centra organizētas mācību vizītes ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu biroju apmeklēja krimināllietu tiesneši. Mācību vizītes laikā tiesneši tika iepazīstināti ar biroja piedāvātajiem tiesu ekspertīžu veidiem un tiesu ekspertīzes aktuālajiem jautājumiem.

28. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu ekspertu darba grupas sanāksme Prāgā

No 2016. gada 11.aprīļa līdz 13. aprīlim Prāgā notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Piektā Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu izpētes (APST) tiesu ekspertu darba grupas sanāksme, kurā piedalījās 43 dalībnieki no Beļģijas, Dānijas, Čehijas, Itālijas, Francijas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Spānijas, Šveices, Ungārijas, Vācijas tiesu ekspertīžu laboratorijām, universitātēm u.c. ar tiesu ekspertīzes jomu saistītām organizācijām. Latviju sanāksmē pārstāvēja VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore, kas pārstāv VTEB arī ENFSI APST ekspertu darba grupas Vadības komitejā, un tiesu eksperte no šī paša departamenta.

20. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

Lekcijas policijas darbiniekiem par ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertīzēm

Šī gada 18.aprīlī VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta satiksmes negadījumu izpētes tiesu eksperti nolasīja lekcijas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Satiksmes administratīvo pārkāpumu izskatīšanas biroja darbiniekiem par tiesu ekspertīzes iespējām transportlīdzekļu sadursmes un uzbraukuma gājējam izpētē. Tiesu eksperti informēja par jautājumiem, kurus iespējams noskaidrot ekspertīzē, tiesu ekspertīzei nepieciešamajiem sākuma datiem un ceļu satiksmes negadījumu modelēšanas iespējām ar datorprogrammām.

19. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

Ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertu sanāksme Rīgā

Šī gada 14.aprīlī Valsts tiesu ekspertīžu birojā uz sanāksmi pulcējās ceļu satiksmes negadījumu izpētes tiesu eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Sanāksmē tika apspriesti aktuāli jautājumi ceļu satiksmes negadījumu ekspertīzes jomā – gan jaunas iespējas ceļa satiksmes negadījumu datormodelēšanā, gan iespējas izmantot videoierakstus dažādu ceļu satiksmes negadījuma parametru iegūšanai, kā arī tika apspriestas aktuālākās nozares attīstības tendences Baltijas valstīs.

14. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

Stikla un krāsu eksperti pieredzes apmaiņas vizītē Lietuvā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja tiesu eksperti stikla un krāsu izpētes jomā šī gada 15.aprīlī pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Lietuvas Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centru.

13. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

VTEB darbības attīstības virzieni 2016.-2018.gadam

Lai nodrošinātu VTEB darba plānošanu ilgtermiņā, apstiprināti Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbības attīstības virzieni 2016.-2018.gadam. Ar dokumentu var iepazīties sadaļā vteb.gov.lv/strategija.

4. aprīlis / 2016Lasīt vairāk