Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

ENFSI dokumentu izpētes ekspertu sanāksme Romā

No šī gada 13.aprīļa līdz 15.aprīlim Romā notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu izpētes ekspertu darba grupas (EDEWG) Vadības komitejas sanāksme. Latviju sanāksmē pārstāvēja VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors, kas EDEWG Vadības komitejā atbild par kvalitātes jautājumiem. Sanāksmes laikā tika skatīti organizatoriskie jautājumi, līdz šim paveiktais un plānotie darbi, kā arī dalība ENFSI projektos.

9. maijs / 2016Lasīt vairāk

Transportlīdzekļu identifikācijas ekspertu seminārs Minskā

Tiesu eksperts reljefo numura zīmju identifikācijas jomā no VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta šī gada 20. un 21.aprīlī piedalījās seminārā par transportlīdzekļu identifikācijas datubāzi (FAVI), kas notika Minskā, Baltkrievijā. Seminārs tika veltīts starptautiskās sadarbības jautājumiem zagtu transportlīdzekļu identificēšanas jomā.

9. maijs / 2016Lasīt vairāk

Krimināllietu tiesnešu vizīte VTEB

Šī gada 28.aprīlī Latvijas Tiesnešu mācību centra organizētas mācību vizītes ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu biroju apmeklēja krimināllietu tiesneši. Mācību vizītes laikā tiesneši tika iepazīstināti ar biroja piedāvātajiem tiesu ekspertīžu veidiem un tiesu ekspertīzes aktuālajiem jautājumiem.

28. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu ekspertu darba grupas sanāksme Prāgā

No 2016. gada 11.aprīļa līdz 13. aprīlim Prāgā notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Piektā Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu izpētes (APST) tiesu ekspertu darba grupas sanāksme, kurā piedalījās 43 dalībnieki no Beļģijas, Dānijas, Čehijas, Itālijas, Francijas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Spānijas, Šveices, Ungārijas, Vācijas tiesu ekspertīžu laboratorijām, universitātēm u.c. ar tiesu ekspertīzes jomu saistītām organizācijām. Latviju sanāksmē pārstāvēja VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore, kas pārstāv VTEB arī ENFSI APST ekspertu darba grupas Vadības komitejā, un tiesu eksperte no šī paša departamenta.

20. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

Lekcijas policijas darbiniekiem par ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertīzēm

Šī gada 18.aprīlī VTEB Tehnisko ekspertīžu departamenta satiksmes negadījumu izpētes tiesu eksperti nolasīja lekcijas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Satiksmes administratīvo pārkāpumu izskatīšanas biroja darbiniekiem par tiesu ekspertīzes iespējām transportlīdzekļu sadursmes un uzbraukuma gājējam izpētē. Tiesu eksperti informēja par jautājumiem, kurus iespējams noskaidrot ekspertīzē, tiesu ekspertīzei nepieciešamajiem sākuma datiem un ceļu satiksmes negadījumu modelēšanas iespējām ar datorprogrammām.

19. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

Ceļu satiksmes negadījumu izpētes ekspertu sanāksme Rīgā

Šī gada 14.aprīlī Valsts tiesu ekspertīžu birojā uz sanāksmi pulcējās ceļu satiksmes negadījumu izpētes tiesu eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Sanāksmē tika apspriesti aktuāli jautājumi ceļu satiksmes negadījumu ekspertīzes jomā – gan jaunas iespējas ceļa satiksmes negadījumu datormodelēšanā, gan iespējas izmantot videoierakstus dažādu ceļu satiksmes negadījuma parametru iegūšanai, kā arī tika apspriestas aktuālākās nozares attīstības tendences Baltijas valstīs.

14. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

Stikla un krāsu eksperti pieredzes apmaiņas vizītē Lietuvā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja tiesu eksperti stikla un krāsu izpētes jomā šī gada 15.aprīlī pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Lietuvas Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centru.

13. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

VTEB darbības attīstības virzieni 2016.-2018.gadam

Lai nodrošinātu VTEB darba plānošanu ilgtermiņā, apstiprināti Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbības attīstības virzieni 2016.-2018.gadam. Ar dokumentu var iepazīties sadaļā vteb.gov.lv/strategija.

4. aprīlis / 2016Lasīt vairāk

Seminārs par tiesu ekspertīzes finansējumu Briselē

VTEB vadītāja vietnieks R.Apinis šī gada 21.martā Briselē piedalījās Beļģijas Valsts kriminālistikas un kriminoloģijas institūta un Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Izpētes un attīstības pastāvīgās komitejas seminārā "Izpētes un attīstības finansējuma avoti Eiropas tiesu ekspertīzes nozarē". Semināra laikā tika izskatītas iespējas piesaistīt starptautisko finanšu instrumentu finansējumu, lai nodrošinātu tiesu ekspertīzes nozares attīstību un attīstītu sadarbību Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu starpā.

29. marts / 2016Lasīt vairāk

ENFSI Rokrakstu ekspertu darba grupas Vadības komitejas sanāksme Kiprā

No šī gada 17. līdz 18.martam Limasolā, Kiprā, notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Rokrakstu ekspertu darba grupas (ENFHEX) Vadības komitejas sanāksme. VTEB sanāksmē pārstāvēja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktora vietniece, kas ir arī ENFHEX Vadības komitejas locekle.

24. marts / 2016Lasīt vairāk