Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Konference par tiesu ekspertīzes nākotni

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja vietnieks Raimonds Apinis no 9. līdz 11.oktobrim Prāgā piedalījās starptautiskā konferencē ““Quo vadis, European Forensics“, kas tika organizēta par godu Prāgas Kriminālistikas institūta 60.gadu jubilejai. Pasākumā piedalījās tiesu ekspertīžu iestāžu vadītāji un pārstāvji no Latvijas, Čehijas, Slovākijas, Vācijas, Dānijas, Somijas, Polijas, Ukrainas un Horvātijas, kā arī pārstāvji no EUROPOL, CEPOL un Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI). Konferences laikā tika apspriests sasniegtais Eiropas vienotās tiesu ekspertīžu telpas izveidē, nākotnes attīstības plāni, vienotu datubāzu izveide, tiesu ekspertīžu laboratoriju akreditācija, kvalitātes vadība un tiesu ekspertu kvalifikācijas vērtēšana un atzīšana pārrobežu tiesvedības procesos. R.Apinis konferencē dalījās ar pieredzi Vienotā Baltijas tiesu ekspertu reģistra izveidē, iedrošinot pārējās valstis sekot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas piemēram.

12. oktobris / 2018Lasīt vairāk

VTEB vadītāja tiekas ar OECD pārstāvjiem

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja Maira Čentoricka 11. un 12.oktobrī Parīzē Tieslietu ministrijas delegācijas sastāvā tiekas ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pārstāvjiem, lai pārrunātu OECD rekomendāciju ieviešanu Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma ietvaros, kā arī vienotos ar OECD par turpmāku sadarbību ESF projektā “Justīcija attīstībai” un veicinātu tiesu pieejamību. Pasākums notiek Eiropas Sociālā Fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.

12. oktobris / 2018Lasīt vairāk

ENFSI Rokrakstu ekspertu darba grupas Vadības komitejas sanāksme Porto

No šī gada 3. līdz 4.oktobrim Porto, Portugālē, notika Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Rokrakstu ekspertu darba grupas (ENFHEX) Vadības komitejas sanāksme. VTEB sanāksmē pārstāvēja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktora vietniece, kas ir arī ENFHEX Vadības komitejas locekle.

10. oktobris / 2018Lasīt vairāk

CEPOL mācības par IT ierīču izpēti

Informācijas tehnoloģiju tiesu eksperts no VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta apmeklēja Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) rīkotās mācības “Kibernoziegumu izmeklēšana – IT ierīču izpēte tiesu ekspertīzē”, kas notika Budapeštā, Ungārijā, no 24. līdz 27.septembrim.

8. oktobris / 2018Lasīt vairāk

Krāsu un stikla ekspertu sanāksme Francijā

Ekspertes no VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Krāsu un stikla ekspertu darba grupas ikgadējā sanāksmē, kas no 17. līdz 21.septembrim notika Pontuāzā, Francijā. Darba grupas sanāksmē bija pārstāvētas 25 tiesu ekspertīžu iestādes.

1. oktobris / 2018Lasīt vairāk

CEPOL mācības par datubāzu izpēti

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūra (CEPOL) ir apstiprinājusi viena VTEB informācijas tehnoloģiju tiesu ekspertu dalību tiešsaistes mācību kursā “Datubāžu izpēte”, kas notiek 1.oktobra līdz 9.novembrim.

1. oktobris / 2018Lasīt vairāk

VTEB eksperte stažējas Kiprā

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros eksperte no VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta no 2. līdz 8.septembrim stažējās Kipras Valsts galvenajā laboratorijā. Mācību vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa naftas produktu, viegli uzliesmojošo vielu un degošo šķidrumu sastāva noteikšanas jomā.

18. septembris / 2018Lasīt vairāk

Norisināsies starptautiska konference “Eksperta atzinuma loma tiesvedībā”

Šī gada 13. septembrī Rīgā, viesnīcā “Tallink hotel Rīga” (Elizabetes ielā 24), norisināsies starptautiska konference “Eksperta atzinuma loma tiesvedībā”, ko organizē Tiesu administrācija sadarbībā ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros. Konferences mērķis ir veicināt vienotu izpratni par tiesu ekspertīžu iespējām, ekspertīžu rezultātu novērtēšanu, interpretēšanu, tiesu ekspertīžu lomu un nozīmi kopējā kontekstā ar citiem pierādījumiem, ekspertīžu noteikšanas pamatotību un ekspertīzes apjoma izdevumu samērojamību ar nodarījumu, rezultātu izmantošanu tiesvedības procesā un citiem aktuāliem jautājumiem. Minētās konferences mērķgrupa ir tiesu eksperti, prokurori un tiesneši.

11. septembris / 2018Lasīt vairāk

Augsnes izpētes tiesu ekspertu sanāksme Rīgā

Valsts tiesu ekspertīžu birojā no šī gada 13. līdz 14.septembrim notiks Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Virzība uz Eiropas tiesu ekspertīžu telpas izveidi" (STEFA) aktivitātes G9 darba grupas sanāksme. Darba grupas mērķis ir labas prakses rokasgrāmatas izstrāde augsnes pēdu izpētes jomā, tajā darbojas vadošie augsnes izpētes eksperti no Nīderlandes, Šveices, Vācijas, Beļģijas, Lielbritānijas un Spānijas. Latviju darba grupā pārstāv VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele.

11. septembris / 2018Lasīt vairāk

Pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijas Nacionālajā kriminālizmeklēšanas dienestā

Divas VTEB rokrakstu izpētes ekspertes no šī gada 20. līdz 24.augustam CEPOL apmaiņas programmas ietvaros pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Norvēģijas Nacionālo kriminālizmeklēšanas dienestu.

10. septembris / 2018Lasīt vairāk