Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Pieredzes apmaiņas vizītē

No 1. septembra līdz 3. septembrim Valsts tiesu ekspertīžu birojā pieredzes apmaiņas vizītē viesosies Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Tieslietu ministrijas un tiesu ekspertīžu laboratorijas darbinieki Marijana Atanaskoska, Svetislavs Radovikjs un Pece Tashevskis.

1. septembris / 2009Lasīt vairāk

Seminārs

Šā gada 23.-24.aprīlī Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu birojā viesojās Somijas Nacionālā izmeklēšanas biroja Tiesu ekspertīžu laboratorijas kvalitātes vadītāja Katri Matveinena. Viņas vizītes mērķis bija iepazīstināt biroja ekspertus ar prasībām references kolekciju un datubāzu vadībai un dokumentēšanai tiesu ekspertīžu laboratorijās, kā arī references kolekciju vadības procedūrām Somijas Tiesu ekspertīžu laboratorijā.

27. maijs / 2009Lasīt vairāk

Parakstīts memorands starp VTEB un Norvēģijas Tiesu ekspertīžu departamentu

Valsts tiesu ekspertīžu birojā (turpmāk – VTEB) šā gada 27.martā tika parakstīts savstarpējās saprašanās memorands starp Latvijas Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Norvēģijas tiesu ekspertīžu departamentu.

27. marts / 2009Lasīt vairāk

Rīgā notiks Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Kvalitātes un Kompetences Komitejas

2008.gada 23.-24.oktobrī Rīgā notiks Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Kvalitātes un Kompetences Komitejas sanāksme.

23. oktobris / 2008Lasīt vairāk

Apstiprina tiesu ekspertu disciplinārlietu izskatīšanas kārtību

21.jūlijā Ministru kabinets pieņēma Tiesu ekspertu disciplinārlietu izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtību. Noteikumus izstrādājuši Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Tieslietu ministrijas speciālisti, lai ieviestu Tiesu ekspertu likumu.

21. jūlijs / 2008Lasīt vairāk

Tiesu ekspertiem apmaksās mācības

Ministru kabinets šodien pieņēma divus noteikumus, kas nepieciešami, lai ieviestu Tiesu ekspertu likumu. Noteikumus izstrādājuši Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Tieslietu ministrijas speciālisti.

30. jūnijs / 2008Lasīt vairāk

Akreditācija

Saskaņā ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja 2008.gada 20. jūnija lēmumu nr.122-2008 Valsts tiesu ekspertīžu birojam piešķirta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām visā pieteiktajā akreditācijas sfērā: rokraksta/paraksta identificēšana un pirkstu pēdu vizualizēšana un identificēšana.

20. jūnijs / 2008Lasīt vairāk

XII Ziemeļvalstu un Baltijas valstu rokrakstu ekspertu konference

Valsts tiesu ekspertīžu birojs laikā no 2008.gada 28.maija līdz 30.maijam organizēja XII Ziemeļvalstu un Baltijas valstu rokrakstu ekspertu konferenci, kurā piedalījās rokrakstu eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas un Krievijas.

30. maijs / 2008Lasīt vairāk

Rīgā notiks XII Ziemeļvalstu Rokrakstu ekspertu konference

No šī gada 28. līdz 30.maijam Rīgā notiks XII Ziemeļvalstu Rokrakstu ekspertu konference. Konferenci organizē Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

28. maijs / 2008Lasīt vairāk

Rīgā notiks XII Ziemeļvalstu Rokrakstu ekspertu konference

No šī gada 28. līdz 30.maijam Rīgā notiks XII Ziemeļvalstu Rokrakstu ekspertu konference. Konferenci organizē Valsts tiesu ekspertīžu birojs un ir plānots, ka tajā piedalīsies rokrakstu eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un Somijas. Kā vieslektori uzstāsies eksperti no Krievijas.

28. maijs / 2008Lasīt vairāk