Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Baltijas tiesu eksperti paplašina sadarbību

Šī gada 18. aprīlī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu iestādes aktualizēja pirms deviņiem gadiem noslēgto Baltijas valstu Tiesu ekspertīžu iestāžu vadītāju savstarpējās saprašanās memorandu. 1999. gadā parakstītā memoranda mērķis bija radīt labvēlīgus apstākļus tiešām saiknēm un sadarbībai starp ekspertiestādēm, organizējot pieredzes apmaiņas, konsultācijas, seminārus, vizītes un citus līdzīgus pasākumus atsevišķiem darbiniekiem un delegācijām.

18. aprīlis / 2008Lasīt vairāk

Tiesu eksperti apgūst citu valstu pieredzi

Šī gada martā Valsts tiesu ekspertīžu birojs ar Eiropas Savienības Komisijas Paplašināšanās ģenerāldirektorāta Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas biroja TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) finansiālo atbalstu organizēja starptautisku semināru „Kompetenti un izglītoti eksperti – ekspertīzes kvalitātes garants”(Competent and skilled forensic experts – a milestone to ensure quality of forensic experts).

31. marts / 2008Lasīt vairāk

Starptautisks seminārs par tiesu ekspertīžu kvalitāti

Šonedēļ, 13. un 14. martā, Valsts tiesu ekspertīžu birojs ar Eiropas Komisijas Paplašināšanās Direktorāta atbalstu Rīgā rīko starptautisku darba semināru „Kompetenti un izglītoti tiesu eksperti – tiesu ekspertīzes kvalitātes garants” („Competent and skilled forensic experts – a milestone to ensure quality of forensic expertise”).

14. marts / 2008Lasīt vairāk

VTEB rīko starptautisku semināru

Valsts tiesu ekspertīžu birojs VTEB ar Eiropas Komisijas Paplašināšanās Direktorāta atbalstu šā gada 13. - 14. martā Rīgā rīko semināru "Kompetenti un izglītoti tiesu eksperti - tiesu ekspertīzes kvalitātes garants" ("Competent and skilled forensic experts - a milestone to ensure quality of forensic expertise").

13. marts / 2008Lasīt vairāk

VTEB seminārā apspriež jaunāko programmu iespējas IT noziegumu atklāšanā

Laikposmā no 2007.gada 12. līdz 16.novembrim Valsts tiesu ekspertīžu birojā ar TAIEX programmas atbalstu notika seminārs par speciālu programmu izmantošanu informācijas tehnoloģiju noziegumu izpētē.

16. novembris / 2007Lasīt vairāk

Latvijā viesojas Gruzijas tiesu ekspertīžu speciālisti

No 2007.gada 18. līdz 20. jūnijam Latvijā viesojās Gruzijas Tieslietu ministrijas delegācija un tostarp arī pieci Gruzijas Nacionālā tiesu ekspertīžu biroja speciālisti.

20. jūnijs / 2007Lasīt vairāk

VTEB akreditācijai sagatavojis daktiloskopijas un rokrakstu ekspertīzes

Valsts tiesu ekspertīžu birojs atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām izstrādājis pārvaldības sistēmu un akreditācijai sagatavojis divas ekspertīžu jomas – daktiloskopijas un rokrakstu ekspertīzes.

10. jūnijs / 2007Lasīt vairāk

VTEB organizē gadskārtējo ENFSI sanāksmi

No 2007.gada 30.maija līdz 2.jūnijam Valsts tiesu ekspertīžu birojs organizēja 19.gadskārtējo Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas ENFSI sanāksmi.

2. jūnijs / 2007Lasīt vairāk

VTEB speciālisti apmeklē Krievijas tiesu ekspertīžu centru

No 2007.gada 21. līdz 23.maijam Valsts tiesu ekspertīžu biroja delegācija viesojās Krievijas Federācijas Tieslietu ministrijas Krievijas federālajā tiesu ekspertīžu centrā.

23. maijs / 2007Lasīt vairāk

VTEB darbinieki piedalās vairāku Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādē

Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbinieki strādā Tieslietu ministrijas (TM) izveidotajā darba grupā pie Tiesu ekspertu likuma ieviešanai nepieciešamo normatīvo aktu izstrādes.

15. maijs / 2007Lasīt vairāk