Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Budžets

Informācija, kas jāsniedz atbilstoši Ministru kabineta 06.03.2007. noteikumu Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.16. un 11.17.punktam.

Darba samaksa: augusts, 2018. (pdf)
 
Tāme 2018. (pdf)
 
Informācija, kas jāsniedz atbilstoši Ministru kabineta 12.04.2016. noteikumiem Nr.225  "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām".
 
Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (pdf)
 
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā (pdf)