Aptauja

Kāds ir Jūsu vērtējums par VTEB mājaslapu?

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Iepirkumu plāni

Valsts tiesu ekspertīžu biroja
Iepirkumu plāns 2018.gadam
 
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma plānotais laiks
Iepirkuma plānotā procedūra
Iepirkuma plānotā līgumcena (EUR)*
Piezīmes
Datorprogramma Forensic Explorer (with Mount  Image Pro) IT ekspertīžu veikšanai
Jūlijs
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Biroja krēslu (saskaņā ar darba drošības noteikumiem) iegāde
Jūnijs,
Decembris
 
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Speciālās literatūras iegāde
Jūnijs
Decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Ķimikāliju iegāde
Marts,
Jūlijs,
Septembris, Decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Laboratorijas preču iegāde
Marts,
Jūlijs,
Septembris, Decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Saimniecības preču iegāde
Marts,
Jūlijs,
Septembris, Decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Kancelejas preču iegāde
Marts,
Jūlijs,
Septembris, Decembris
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Toneru iegāde
Marts,
Jūlijs,
Septembris, Decembris
 
Iepirkums līdz 10000
 
Cenu aptauja
Raman spektrometrs 
Aprīlis-Maijs
Iepirkums virs 42 000
 
Atklāts konkurss
Šķidruma hromatogrāfijas sistēma
Aprīlis-Maijs
Iepirkums virs 42 000
 
Atklāts konkurss

 

*tikai iepirkumu procedūrām PIL kārtībā un PIL 9.panta kārtībā, ja paredzamā līgumcena ir noteikta