VTEB http://vteb.gov.lv// VTEB RSS lv VTEB http://vteb.gov.lv// Norisināsies starptautiska konference “Eksperta atzinuma loma tiesvedībā” http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/515 Šī gada 13. septembrī Rīgā, viesnīcā “Tallink hotel Rīga” (Elizabetes ielā 24), norisināsies starptautiska konference “Eksperta atzinuma loma tiesvedībā”, ko organizē Tiesu administrācija sadarbībā ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros. Konferences mērķis ir veicināt vienotu izpratni par tiesu ekspertīžu iespējām, ekspertīžu rezultātu novērtēšanu, interpretēšanu, tiesu ekspertīžu lomu un nozīmi kopējā kontekstā ar citiem pierādījumiem, ekspertīžu noteikšanas pamatotību un ekspertīzes apjoma izdevumu samērojamību ar nodarījumu, rezultātu izmantošanu tiesvedības procesā un citiem aktuāliem jautājumiem. Minētās konferences mērķgrupa ir tiesu eksperti, prokurori un tiesneši. Tue, 11 Sep 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/515 Augsnes izpētes tiesu ekspertu sanāksme Rīgā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/514 Valsts tiesu ekspertīžu birojā no šī gada 13. līdz 14.septembrim notiks Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Virzība uz Eiropas tiesu ekspertīžu telpas izveidi" (STEFA) aktivitātes G9 darba grupas sanāksme. Darba grupas mērķis ir labas prakses rokasgrāmatas izstrāde augsnes pēdu izpētes jomā, tajā darbojas vadošie augsnes izpētes eksperti no Nīderlandes, Šveices, Vācijas, Beļģijas, Lielbritānijas un Spānijas. Latviju darba grupā pārstāv VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele. Tue, 11 Sep 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/514 Pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijas Nacionālajā kriminālizmeklēšanas dienestā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/513 Divas VTEB rokrakstu izpētes ekspertes no šī gada 20. līdz 24.augustam CEPOL apmaiņas programmas ietvaros pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Norvēģijas Nacionālo kriminālizmeklēšanas dienestu. Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/513 Pieredzes apmaiņas vizīte Ungārijas Tiesu ekspertīžu institūtā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/512 Tiesu eksperte no VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta CEPOL pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros no 5. līdz 10.augustam apmeklēja Ungārijas tiesu ekspertīžu institūtu. Vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa stikla, kvēlspuldžu, metālu, šāviena pēdu izpētes un elementu sastāva noteikšanas jomā. Wed, 29 Aug 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/512 VTEB līdzdalība COST projektā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/510 Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele piedalījās COST projekta Nr. CA16101 "Pierādījumu multimodāla attēlveidošana kā tiesu ekspertīzes instruments" Vadības komitejas sanāksmē, kas notika šī gada 2.jūlijā Šefildā, Lielbritānijā. COST ir Eiropas zinātnes un tehnoloģiju sadarbības platforma, kas apvieno 36 dalībvalstis. Minētā projekta mērķis ir veicināt inovatīvus, multi-informatīvus, operatīvi izvietojamus un komerciāli izmantojamus attēlveidošanas risinājumus un tehnoloģijas lietisko pierādījumu analizēšanai tiesu ekspertīzes vajadzībām, apvienojot akadēmisko aprindu, gala lietotāju un ražotāju zināšanas un iespējas. Lietisko pierādījumu neizmainīta stāvokļa fiksācijai ir būtiska loma tiesu ekspertīzē, tā ir būtiska visos kriminālprocesa posmos, lai padarītu tiesu ekspertīzi caurredzamu. Projekts norisināsies līdz 2020. gada oktobrim. Thu, 12 Jul 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/510 Kipras, Ungārijas un Vācijas tiesu eksperti apmeklē Valsts tiesu ekspertīžu biroju http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/508 Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) apmaiņas programmas ietvaros Valsts tiesu ekspertīžu biroju (VTEB) šonedēļ apmeklē tiesu eksperts no Kipras Tiesu ekspertīžu laboratorijas. Vizītes mērķis ir pieredzes apmaiņa uzliesmojošo vielu izpētē. Savukārt no 25. līdz 29.jūnijam VTEB stažējās eksperti no Ungārijas Tiesu ekspertīžu institūta un Bavārijas Kriminālizmeklēšanas dienesta. Vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa metāla un šāvienu pēdu izpētē. Atbilstoši CEPOL apmaiņas programmas nosacījumiem arī VTEB eksperti šogad stažēsies iepriekš minēto valstu tiesu ekspertīžu iestādēs. Wed, 04 Jul 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/508 Meklējam lietvedi uz noteiktu laiku http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/507 Valsts tiesu ekspertīžu birojs izsludina pilna laika vakanci uz noteiktu laiku no 2018.gada 1.augusta līdz 31.decembrim Administratīvā un finanšu departamenta lietveža amatam. Vairāk skatīt: vteb.gov.lv/vakances. Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/507 VTEB darba laiks pirms svētkiem http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/506 Informējam, ka VTEB darba laiks 22.jūnijā ir no plkst. 08:30 līdz 14:00! Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/506 Latvijas un ārvalstu tiesnešu vizīte VTEB http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/505 14.jūnijā Valsts tiesu ekspertīžu biroju apmeklēs Latvijas jaunie tiesneši, kā arī tiesnešu grupa no ārvalstīm. Latvijas tiesnešu vizīte notiks tiesnešu amata kandidātu un jauno tiesnešu mācību ietvaros, kuras organizē Latvijas Tiesnešu mācību centrs Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta „Justīcija attīstībai” ietvaros. Savukārt ārvalstu tiesnešu vizīte notiek EJTN (European Judicial Training Network) īstermiņa apmaiņas programmas (Exchange Programme for Judicial Authorities) ietvaros, tajā piedalīsies 9 tiesneši no 6 dažādām valstīm -Vācijas, Francijas, Itālijas, Lietuvas, Rumānijas un Nīderlandes. Thu, 14 Jun 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/505 Bērni no zinātkāres centra Zinoo viesojas VTEB http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/504 Valsts tiesu ekspertīžu birojā šodien, 6.jūnijā, viesojās 1.-5.klašu skolēni no zinātkāres centra Zinoo CSI vasaras nometnes. Vizītes laikā bērni tika iepazīstināti ar tiesu eksperta profesiju, tiesu ekspertīzēm, kā arī veica praktiskus uzdevumus. Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/504 Jaunākā informācija par ekspertīžu termiņiem http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/503 Sniedzam informāciju tiesu ekspertīžu noteicējiem par aktuālajiem VTEB piedāvāto tiesu ekspertīžu termiņiem. Šī informācija pieejama arī sadaļā "Noderīgi ekspertīžu noteicējiem". Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/503 N5 projekta rezultātu prezentācija ENFSI sanāksmē http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/502 Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds 16.maijā Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) ikgadējā sanāksmē Budapeštā prezentēja projekta “Eiropas mēroga datubāzu izveide tiesu ekspertīzes jomā” aktivitātes N5 rezultātus. Projekta aktivitātes N5 mērķis ir izstrādāt pirmo vienoto platformu dokumentu tehniskajā izpētē izmantoto datubāzu apvienošanai. Šī projekta aktivitāte sniegs VTEB dokumentu tehniskajiem ekspertiem iespēju izmantot unikālu starptautisku datu bāzi un attīstīt informācijas, kompetences un pieredzes apmaiņu ar citu Eiropas valstu tiesu ekspertīžu laboratorijām dokumentu tehniskās izpētes jomā. Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/502 Baltijas tiesu eksperti pulcējas Rīgā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/501 Šonedēļ no 17.maija līdz 18.maijam Valsts tiesu ekspertīžu birojā notiek Otrā Baltijas valstu tiesu ekspertu sanāksme par bioloģisko un ķīmisko objektu izpēti. Uz sanāksmi pulcējas tiesu eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertīžu laboratorijām. Sanāksmes mērķis ir pieredzes apmaiņa krāsu, polimēru, šķiedru, stikla, metāla, šāvienu pēdu un viegli uzliesmojošo vielu izpētes jomās. Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/501 VTEB vadītāja piedalās ENFSI ikgadējā sanāksmē Budapeštā http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/500 Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) vadītāja M.Čentoricka piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) dalīborganizāciju vadītāju ikgadējā sanāksmē, kas šogad no 15. līdz 18.maijam notiek Budapeštā, Ungārijā. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir ENFSI biedrs kopš 1998.gada. Pašlaik asociācijā darbojas 67 tiesu ekspertīžu iestādes no 36 valstīm. ENFSI ir Eiropā nozīmīgākā organizācija tiesu ekspertīzes jomā. Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/500 Lielbritānijas augstskolas studente stažējas VTEB http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/499 Valsts tiesu ekspertīžu biroja Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamentā no 14. līdz 23.maijam stažējas doktorantūras studente no Bangoras universitātes (Velsa, Lielbritānija). Vizītes mērķis ir iepazīties ar bioloģiskas izcelsmes pierādījumu izpēti tiesu ekspertīžu laboratorijā. Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0300 http://vteb.gov.lv//aktualitates/open/499