Šobrīd Valsts tiesu ekspertīžu birojs konsultācijas privātpersonām nodrošina tikai attālināti.

Klātienē joprojām pieņemam jau sagatavotu iesniegumu par ekspertīzes veikšanu un ekspertīzes veikšanai nepieciešamos materiālus. Pirms izpētes uzsākšanas un rēķina izrakstīšanas birojs izvērtēs, vai iesniegtie materiāli ir pietiekami ekspertīzes veikšanai. Ja materiāli būs pietiekami, personai tiks nosūtīts rēķins uz norādīto e-pastu.

Salīdzināšanai nepieciešamo paraugu ņemšana no privātpersonām klātienē netiek veikta.

Ierodoties Valsts tiesu ekspertīžu birojā materiālu nodošanai ekspertīzei, lūdzam lietot mutes un deguna aizsegu!

Plašākai informācijai lūdzam zvanīt pa tālruni 67374010 vai rakstīt uz e-pastu vteb@vteb.gov.lv.

Iesniegumus var iesniegt:

  • elektroniski parakstītu dokumentu nosūtot uz biroja oficiālo e-pasta adresi vteb@vteb.gov.lv,
  • izmantojot portālu www.latvija.lv,
  • nosūtot pa pastu uz adresi Invalīdu iela 1, Rīga, LV—1013.