Survey

Do you like our web page?

State Forensic Science Bureau

Director

 

Maira Čentoricka
 
Director of the State Forensic Science Bureau since 2002
 
Head of the Council of the Forensic Experts since 2008
 
Certified Forensic Expert in Dactyloscopy
 
ENFSI's permanent representative since 2000
 
Member of the Fingerprint Society since 2000
 
Languages: Latvian, Russian, English, German
 
Education: Master of Law, Police Academy of Latvia
 
Publications
 
2014., Ченторицка, М., Репеле. М., Алксне, М.  Aккредитация судебно-экспертных учреждений и сертификация судебных экспертов в Латвии. //Теория и практика судебной экспертизы. Научно-практический журнал. №1 (33). Москва
 
2002., Latvijas Vēstnesis. Pirkstu pēdu atklāšanas un izņemšanas līdzekļi un metodes, 110 lpp.
 
2000., Rīga, LPA. "Personu identifikācijai derīgu roku pirkstu pēdu ieguve uz izšautām čaulām un sprāgstierīču pēcsprādziena paliekām", 17 lpp.
 
1997., Rīga, LPA, 1999., Rīga, LPA, 2002., Rīga, LPA .  "Kriminālistika" Mācību grāmata. I daļa. Kriminālistiskā tehnika, 6.2. nodaļa (134.-150.lpp.).
 
Awards
 
The Cross of Recognition (Croix de la reconnaissance) awarded by the President of Latvia on 04.05.2013. for merits in the service of Latvia - strengthening of the judicial system and its promotion at the international level.