Maira Čentoricka Foto

Maira Čentoricka

Director
pasts [at] vteb.gov.lv
  • Director of the State Forensic Science Bureau since 2002
  • Certified Forensic Expert in Dactyloscopy
  • ENFSI's permanent representative since 2000
  • Member of the Fingerprint Society since 2000

Languages:

Latvian, Russian, English, German

Education:

Master of Law, Police Academy of Latvia

Publications

  • 2014., Ченторицка, М., Репеле. М., Алксне, М.  Aккредитация судебно-экспертных учреждений и сертификация судебных экспертов в Латвии. //Теория и практика судебной экспертизы. Научно-практический журнал. №1 (33). Москва
  • 2002., Latvijas Vēstnesis. Pirkstu pēdu atklāšanas un izņemšanas līdzekļi un metodes, 110 lpp.
  • 2000., Rīga, LPA. "Personu identifikācijai derīgu roku pirkstu pēdu ieguve uz izšautām čaulām un sprāgstierīču pēcsprādziena paliekām", 17 lpp.
  • 1997., Rīga, LPA, 1999., Rīga, LPA, 2002., Rīga, LPA .  "Kriminālistika" Mācību grāmata. I daļa. Kriminālistiskā tehnika, 6.2. nodaļa (134.-150.lpp.).

Awards

The Cross of Recognition (Croix de la reconnaissance) awarded by the President of Latvia on 04.05.2013. for merits in the service of Latvia - strengthening of the judicial system and its promotion at international level.