Maira Čentoricka Foto

Maira Čentoricka

Vadītāja
pasts [at] vteb.gov.lv

Izglītība

 • 1997. - 2000. Policijas akadēmijas maģistrantūra, tiesību zinātņu maģistrs
 • 1983. - 1989. LVU, Juridiskā fakultāte, juriste
 • 1978. - 1981. Rīgas 64.vidusskola

Darba pieredze

 • No 2002. - Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja
 • No 2008. - Tiesu ekspertu padomes priekšsēdētāja
 • 2000. - 2002. Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu zinātniskās pētniecības laboratorijas vadītāja pienākumu izpildītāja
 • 1995. - 2000. Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu zinātniskās pētniecības laboratorijas vadītāja vietniece
 • 1993.- 2009. Vieslektore Latvijas Policijas akadēmijā
 • 1988. - 1995. Dienests Iekšlietu ministrijas struktūrās un Valsts policijā, inspektore - krimināliste
 • 1985. - 1988. Iekšlietu ministrijas Kriminālistisko ekspertīžu daļa, sekretāre
 • 1984. - 1985. Iestāde OC 78/8, sekretāre
 • 1981. - 1983. Jelgavas pilsētas Izglītības nodaļa, inspektore

Dalība profesionālajās organizācijās

 • Lielbritānijas asociācijas "The Fingerprint Society" biedre
 • Eiropas ekspertīžu iestāžu tīkla (ENFSI) darba grupas dalībnieks (notikuma vietas apskate, pirkstu pēdu izpēte)
 • Eiropas ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) biedre

Citas zināšanas

Tiesu eksperte daktiloskopijā

Valodu zināšanas

angļu (labi); krievu (ļoti labi); vācu (vidēji)

Publikācijas

 • 2014., Ченторицка, М., Репеле. М., Алксне, М.  Aккредитация судебно-экспертных учреждений и сертификация судебных экспертов в Латвии. //Теория и практика судебной экспертизы. Научно-практический журнал. №1 (33). Москва
 • 2002., Latvijas Vēstnesis. Pirkstu pēdu atklāšanas un izņemšanas līdzekļi un metodes, 110 lpp.
 • 2000., Rīga, LPA. "Personu identifikācijai derīgu roku pirkstu pēdu ieguve uz izšautām čaulām un sprāgstierīču pēcsprādziena paliekām", 17 lpp.
 • 1997., Rīga, LPA, 1999., Rīga, LPA, 2002., Rīga, LPA .  "Kriminālistika" Mācību grāmata. I daļa. Kriminālistiskā tehnika, 6.2. nodaļa (134.-150.lpp.).

Apbalvojumi

2013.gada 4.maijā saņemts Atzinības krusts par nopelniem Latvijas valsts labā - tiesu sistēmas stiprināšanā un starptautiskās atpazīšanas veicināšanā.