Starptautiska sadarbība un jaunu kontaktu veidošana ir viena no Valsts tiesu ekspertīžu biroja prioritātēm. Sadarbība notiek gan birojam un ekspertiem aktīvi darbojoties starptautiskās tiesu ekspertīžu organizācijās, gan slēdzot sadarbības līgumus ar atsevišķu valstu tiesu ekspertīzes iestādēm, gan izmantojot dažādu starptautisku fondu un projektu piedāvātās iespējas biroja darbinieku mācību braucieniem uz Eiropas tiesu ekspertīzes iestādēm Nīderlandē, Zviedrijā, Somijā, Vācijā, Norvēģijā un citur.