Publiskie maksas pakalpojumi

Atgādinām, ka Valsts tiesu ekspertīžu birojs ekspertīzes veic, pamatojoties uz:

  • lēmumu par ekspertīzes noteikšanu kriminālprocesā vai administratīvajā procesā, kas ir bezmaksas pakalpojums;
  • lēmumu par ekspertīzes noteikšanu civilprocesā vai fiziskas, vai juridiskas personas iesniegumu, kas ir maksas pakalpojums.

Klientu ievērībai!

  • Ja objektu skaits šī cenrāža 2., 4., 7., 11. un 12. punktā un atslēgas vārdu skaits šī cenrāža 5. punktā minētajās ekspertīzēs pārsniedz noteikto mērvienību skaitu, tad attiecīgajai cenai piemēro koeficientu 0,6 par katru mērvienību, kas pārsniedz noteikto mērvienību skaitu.
  • Ja pēc personas pieprasījuma birojs sagatavoto materiālu nosūta pa pastu, persona papildus maksai par pakalpojumu sedz arī pasta pakalpojumu izmaksas saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem.

Papildus informācijai skatīt Ministru kabineta 05.09.2017. noteikumus Nr.530 "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis".

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)

1.

Autotehniskā ekspertīze1

1 ekspertīze

176,26

0,002

176,26

2.

Daktiloskopiskā ekspertīze

1 izpētes objekts vai 1 persona

186,61

0,002

186,61

3.

Daktiloskopiskās kartes izgatavošana

1 persona

4,00

0,002

4,00

4.

Dokumentu ekspertīze

ne vairāk kā 2 dokumenti jeb 5 lapas

189,15

0,002

189,15

5.

Informācijas tehnoloģiju ekspertīze

1 datu nesējs un ne vairāk kā 10 atslēgas vārdi

483,13

0,002

483,13

6.

Datu atjaunošana civilprocesā

1 datu nesējs

195,87

0,002

195,87

7.

Ķīmiskā ekspertīze1

7.1.

augsnes vai naftas produktu un smērvielu izpēte

ne vairāk kā 3 izpētes objekti

372,71

0,002

372,71

7.2.

augu valsts izcelsmes objektu izpēte

ne vairāk kā 10 objekti

372,71

0,002

372,71

7.3.

kvēlspuldžu, metāla un sakausējumu izpēte

ne vairāk kā 10 izpētes objekti

372,71

0,002

372,71

7.4.

šķiedru materiālu un to izstrādājumu, dzīvnieku matu, krāsu materiālu un to pārklājumu, polimēru materiālu un to izstrādājumu vai stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte

ne vairāk kā 2 izpētes objekti

372,71

0,002

372,71

7.5.

citu objektu ķīmiskā izpēte

1 objekts

155,76

0,002

155,76

8.

Rakstītā teksta lingvistiskā ekspertīze

1 ekspertīze

178,92

0,002

178,92

9.

Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze1

1 izpētes objekts

184,69

0,002

184,69

10.

Rokraksta, paraksta ekspertīze1

1 ieraksts vai 1 paraksts

141,00

0,002

141,00

11.

Šāviena pēdu ekspertīze

ne vairāk kā 2 izpētes objekti

330,71

0,002

330,71

12.

Trasoloģiskā ekspertīze1

1 objekts

191,34

0,002

191,34

13.

Eksperta amata kandidāta apmācība

1 stunda

4,27

0,003

4,27

14.

Eksperta konsultācija1

1 stunda

8,28

0,003

8,28

15.

Pasta sūtījuma noformēšana4

1 sūtījums

7,73

0,002

7,73

16.

Semināru zāles noma

1 stunda

18,49

0,003

18,49

17.

Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperta izbraukums uz apskates objektu

1 stunda

7,74

0,002

7,74

18.

Valsts tiesu ekspertīžu biroja transporta izmantošana

1 kilometrs

0,13

0,002

0,13

Piezīmes.
1 Ja ekspertīzi veic ārpus Valsts tiesu ekspertīžu biroja telpām (eksperta izbraukums), papildus pakalpojuma cenai piemēro šā pielikuma 17. un 18. punktā minēto cenu.
2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
3 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu.
4 Ekspertīzes cenai papildus pieskaita maksu par eksperta atzinuma un ekspertīzes objektu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam, ja tas norādījis šā pielikuma 15. punktā minēto pakalpojuma rezultātu izsniegšanas veidu.