Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  17.07.2023.
  NFI
  Projekts "Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana" tiek īstenots EEZ programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" ietvaros. Kopējais projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  22.09.2020.
  Projekts “Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana” (878529 — FEOBO) līdzfinansēts no Eiropas Savienības Hercule III programmas līdzekļiem. Projekta mērķis: paaugstināt VTEB tabakas un citu augu izcelsmes objektu izpētes…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.06.2019.
  NFI
  Pilnībā apstiprināti projekti pirmā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu perioda ietvaros. Noslēdzoties pirmajam Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta periodam, pilnībā apstiprināti visi projekti par…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2019.
  Projekta mērķis ir veicināt un uzlabot ar tiesu ekspertīzi saistītas informācijas apmaiņu starp nacionālajām datubāzēm, fokusējot uzmanību uz sejas atpazīšanu kā vienu no daudzsološākajām biometriskajām tehnoloģijām. Projekta rezultātā tiks sagatavotas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  10.05.2018.
  COST projekts Nr. CA16101 "Pierādījumu multimodāla attēlveidošana kā tiesu ekspertīzes instruments" (MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence - tools for Forensic Science) COST ir Eiropas zinātnes un tehnoloģiju sadarbības platforma, kas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2018.
  Projekta mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Projekta finansējuma saņēmējs ir Valsts tiesu ekspertīžu birojs. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2017.
  Valsts tiesu ekspertīžu birojs sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas tiesu ekspertīžu iestādēm ir īstenojis Eiropas Savienības atbalstītu projektu “Atrodi tiesu ekspertu”. Projekta mērķis - izstrādāt vienotu Baltijas valstu tiesu ekspertu reģistru, kurā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2016.
  ESF
  Projekts “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) Projekta īstenošanas laiks ir no 2016.gada līdz 2022.gada 31.decembrim un to kopējās izmaksas veido 10 859 393.00 EUR, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 230 484.00 EUR…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2016.
    Aktivitāte N5 Projekta aktivitātes N5 mērķis ir izstrādāt pirmo vienoto platformu dokumentu tehniskajā izpētē izmantoto datubāzu apvienošanai. Platformā moduļu veidā tiks apvienotas vairākas datubāzes: tintes printeru drukājošo…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2016.
  Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu" (STEFA) mērķis ir veicināt vienotas Eiropas tiesu ekspertīžu telpas izveidi. VTEB eksperti ir pārstāvēti trijās no desmit STEFA projekta…