Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
22.09.2020.
Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēts projekts “Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana” Projekta mērķis: paaugstināt VTEB tabakas un citu augu izcelsmes objektu izpētes kapacitāti,…
Statuss:
Noslēdzies
01.06.2019.
NFI
Pilnībā apstiprināti projekti pirmā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu perioda ietvaros. Noslēdzoties pirmajam Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta periodam, pilnībā apstiprināti visi projekti par…
Statuss:
Īstenošanā
01.01.2019.
Projekta mērķis ir veicināt un uzlabot ar tiesu ekspertīzi saistītas informācijas apmaiņu starp nacionālajām datubāzēm, fokusējot uzmanību uz sejas atpazīšanu kā vienu no daudzsološākajām biometriskajām tehnoloģijām. Projekta rezultātā tiks sagatavotas…
Statuss:
Īstenošanā
10.05.2018.
COST projekts Nr. CA16101 "Pierādījumu multimodāla attēlveidošana kā tiesu ekspertīzes instruments" (MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence - tools for Forensic Science) COST ir Eiropas zinātnes un tehnoloģiju sadarbības platforma, kas…
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2018.
Projekta mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Projekta finansējuma saņēmējs ir Valsts tiesu ekspertīžu birojs. …
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2017.
Valsts tiesu ekspertīžu birojs sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas tiesu ekspertīžu iestādēm ir īstenojis Eiropas Savienības atbalstītu projektu “Atrodi tiesu ekspertu”. Projekta mērķis - izstrādāt vienotu Baltijas valstu tiesu ekspertu reģistru, kurā…
Statuss:
Īstenošanā
01.01.2016.
ESF
Projekts “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) Projekta īstenošanas laiks ir no 2016.gada līdz 2022.gada 31.decembrim un to kopējās izmaksas veido 10 859 393.00 EUR, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 230 484.00 EUR…
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2016.
  Aktivitāte N5 Projekta aktivitātes N5 mērķis ir izstrādāt pirmo vienoto platformu dokumentu tehniskajā izpētē izmantoto datubāzu apvienošanai. Platformā moduļu veidā tiks apvienotas vairākas datubāzes: tintes printeru drukājošo…
Statuss:
Īstenošanā
01.01.2016.
Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu" (STEFA) mērķis ir veicināt vienotas Eiropas tiesu ekspertīžu telpas izveidi. VTEB eksperti ir pārstāvēti trijās no desmit STEFA projekta…
Statuss:
Noslēdzies
12.01.2012.
ES
2013.gada oktobrī noslēgts Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts „Labas prakses vadlīnijas un apmācība kā efektīvs līdzeklis noziegumu novēršanā un cīņā pret tiem” (Best practice guidances and training as effective measure for prevention and fight…