Statuss:
Noslēdzies
Logo

Projekta mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā.

Projekta finansējuma saņēmējs ir Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

Projekts ilgst no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam.

Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēts projekts “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā”

Projekta mērķis: VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam.

Projekta budžets: 703 881 EUR, no tā

  563 105 EUR (80%) ES finansējums

  140 776  (20%) nacionālais līdzfinansējums

Projekta aktivitātes

 • Pirmās Baltijas dokumentu ekspertu mācības par Ramana spektrometra un ultra augstas izšķirtspējas šķidrumu hromatogrāfa pielietojumu dokumentu ekspertīzē Rīgā no 24.04. – 26.04.2019.

  • Valsts tiesu ekspertīžu birojā no 24.aprīļa līdz 26.aprīlim uz mācībām pulcēsies dokumentu izpētes eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šis ir pirmais no diviem mācību semināriem, kas notiks Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēta projekta “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā” ietvaros. Mācību laikā eksperti apgūs Ramana spektrometra un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfa pielietojumu dokumentu izpētē. Mācības vadīs lektori no Francijas žandarmērijas Kriminālistikas institūta un Cīrihes Tiesu ekspertīžu institūta.

   Projekta mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Projekta ietvaros iegādātās iekārtas - Ramana spektrometrs un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfs ir ievērojams pastiprinājums VTEB dokumentu ekspertīžu iespējām.

    

   Šīs mācības līdzfinansē Eiropas Savienības Hercule III programma.

 • Otrās Baltijas dokumentu ekspertu mācības par Ramana spektrometra un ultra augstas izšķirtspējas šķidrumu hromatogrāfa pielietojumu dokumentu ekspertīzē Rīgā no 29.05. - 31.05.2019.

  • Valsts tiesu ekspertīžu birojā no 29.maija līdz 31.maijam uz mācībām pulcēsies dokumentu izpētes eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šis ir otrais no diviem mācību semināriem, kas notiek Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēta projekta “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā” ietvaros. Mācību laikā eksperti apgūs Ramana spektrometra un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfa pielietojumu dokumentu izpētē. Mācības vadīs lektori no Francijas žandarmērijas Kriminālistikas institūta un Vācijas Kriminālizmeklēšanas dienesta.

   Projekta mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Projekta ietvaros iegādātās iekārtas - Ramana spektrometrs un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfs ir ievērojams pastiprinājums VTEB dokumentu ekspertīžu iespējām.

 

Projekta komanda:

 • Projekta vadītājs Raimonds Apinis, VTEB vadītāja vietnieks

 • Projekta zinātniskais vadītājs Vitālijs Freidenfelds, VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors

 • Projekta asistente zinātniskajā darbā Olga Eglīte, VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta tiesu eksperte

 

Kontakti:

Projekta vadītājs R.Apinis, raimonds.apinis@vteb.gov.lv

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Hercule III programma.