VTEB 2021.gadā sniegto

publisko maksas pakalpojumu izpildes rādītāji

Pārskata gadā publiskie maksas pakalpojumi veidoja 7,34% no kopējā Valsts tiesu ekspertīžu biroja veikto ekspertīžu skaita.

Biroja publisko maksas ekspertīžu kvalitātes pārvaldība notiek tieši tādā pašā kārtībā, kā citu ekspertīžu kvalitātes pārvaldība, proti, atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17025 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” noteiktajām prasībām, tostarp tiek veikti iekšējie auditi.

 

Ekspertīžu skaits*

Izmantotais kanāls**

Vidējais izpildes ilgums (dienas)

Vidējais izpildes ilgums (nedēļas)

Noteiktais ekspertīžu termiņš (nedēļas)***

Izpildes kavējumi (kavēto ekspertīžu skaits)

Izpildes kavējumu skaits % no kopējā ekspertīžu skaita (maksas un par budžeta līdzekļiem)

Autorības ekspertīze

1

Klātiene

79,0

11,29

12,00

0

0

Autotehniskās ekspertīzes

7

Klātiene

16,6

2,37

5,00

0

0

Dokumentu rekvizītu ekspertīze

6

Klātiene

45,0

6,43

4,00

5

10,64

Krāsu ekspertīze

1

Klātiene

13,0

1,86

2,00

0

0

Metāla ekspertīze

2

Klātiene

46,0

6,57

2,00

2

6,66

Naftas produktu ekspertīze

1

Klātiene

19,0

2,71

4,00

0

0

Rokraksta ekspertīze

31

Klātiene

55,1

7,87

10,00

0

0

Stikla ekspertīze

1

Klātiene

9,0

1,29

2,00

0

0

Trasoloģiskā ekspertīze

54

Klātiene

12,3

1,76

12,00

0

0

 

104

 

 

 

 

7

 

*norādīti tikai tie pakalpojumi, kur pieteiktais gadījumu skaits ir vismaz 1

**norādīts kanāls pakalpojuma saņemšanas posmam - izpētes objekta piegāde, pakalpojuma noformēšanai, apmaksai un izpētes rezultāta saņemšanai tiek izmantoti arī citi kanāli.

*** rīkojums 01.07.2021. Nr. 1.2.1/254