VTEB 2022.gadā sniegto

publisko maksas pakalpojumu izpildes rādītāji

Pārskata gadā publiskie maksas pakalpojumi veidoja 9% no kopējā Valsts tiesu ekspertīžu biroja veikto ekspertīžu skaita.

Biroja publisko maksas ekspertīžu kvalitātes pārvaldība notiek tieši tādā pašā kārtībā, kā citu ekspertīžu kvalitātes pārvaldība, proti, atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17025 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” noteiktajām prasībām, tostarp tiek veikti iekšējie auditi.

Ekspertīžu skaits*

Izmantotais kanāls**

Kopējais skaits

Vidējais izpildes ilgums (dienas)

Vidējais izpildes ilgums (nedēļas)

Noteiktais ekspertīžu termiņš (nedēļas)***

Izpildes kavējumi (kavēto ekspertīžu skaits)

Izpildes kavējumu skaits % no kopējā ekspertīžu skaita (maksas un par budžeta līdzekļiem)

Autotehniskās ekspertīzes

Klātiene

8

13,25

1,89

3

0

 

Daktiloskopiskā ekspertīze (vizualizēšana)

Klātiene

1

14,00

2,00

2

0

 

Dokumentu materiālu ekspertīze

Klātiene

2

206,50

29,50

2

2

9,52

Dokumentu rekvizītu ekspertīze

Klātiene

7

90,14

12,88

2

7

15,91

Metāla ekspertīze

Klātiene

2

47,00

6,71

2

2

5,26

Naftas produktu ekspertīze

Klātiene

1

21,00

3,00

6

0

 

Numura zīmju ekspertīze

Klātiene

1

3,00

0,43

4

0

 

Polimēru ekspertīze

Klātiene

1

46,00

6,57

3

1

7,69

Rokrakstu ekspertīze

Klātiene

43

55,53

7,93

12

0

 

Trasoloģiskā ekspertīze

Klātiene

37

14,38

2,05

6

0

 

 

103

     

12

 

*norādīti tikai tie pakalpojumi, kur pieteiktais gadījumu skaits ir vismaz 1

**norādīts kanāls pakalpojuma saņemšanas posmam - izpētes objekta piegāde, pakalpojuma noformēšanai, apmaksai un izpētes rezultāta saņemšanai tiek izmantoti arī citi kanāli.

*** rīkojums 15.06.2022. Nr. 1.2.1/286