VTEB 2023.gadā sniegto

publisko maksas pakalpojumu izpildes rādītāji

2023.gadā birojā veiktas 75 maksas ekspertīzes jeb 6,25% no kopējā ekspertīžu skaita. Sūdzības par publisko maksas pakalpojumu kvalitāti pārskata gadā nav saņemtas.

Biroja maksas ekspertīžu kvalitātes pārvaldība notiek tieši tādā pašā kārtībā, kā citu ekspertīžu kvalitātes pārvaldība, proti, atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17025 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” noteiktajām prasībām, tostarp tiek veikti iekšējie kvalitātes vadības sistēmas auditi. 2023.gadā veikto auditu kopsavilkums pieejams auditu reģistrā.

 

Izmantotais kanāls**

Kopējais skaits*

Vidējais izpildes ilgums (dienas)

Vidējais izpildes ilgums (nedēļas)

Noteiktais maksimālais ekspertīžu termiņš (nedēļas)***

Izpildes kavējumi (kavēto ekspertīžu skaits)

Izpildes kavējumu skaits % no kopējā ekspertīžu skaita attiecīgajā ekspertīžu veidā (maksas un par budžeta līdzekļiem)

Autotehniskās ekspertīzes

Klātiene

1

12,00

2

3

0

 

Dokumentu vecuma ekspertīze

Klātiene

5

77,20

11

14

0

 

Dokumentu materiālu ekspertīze

Klātiene

4

126,50

18

6

2

16,67

Dokumentu rekvizītu ekspertīze

Klātiene

2

21,50

3

7

0

 

Metāla ekspertīze

Klātiene

1

20,00

3

12

0

 

Naftas produktu ekspertīze

Klātiene

1

15,00

2

6

0

 

Rokrakstu ekspertīze

Klātiene

34

91,15

13

18

0

 

Šķiedru ekspertīze

Klātiene

1

16,00

2

6

0

 

Krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte

Klātiene

1

15,00

2

6

0

 

Trasoloģiskā ekspertīze

Klātiene

25

19,56

3

15

0

 

   

75

     

2

 

*norādīti tikai tie pakalpojumi, kur pieteiktais gadījumu skaits ir vismaz 1

**norādīts kanāls pakalpojuma saņemšanas posmam - izpētes objekta piegāde. Pakalpojuma noformēšanai, apmaksai un izpētes rezultāta saņemšanai tiek izmantoti arī citi kanāli.

*** rīkojums 13.06.2023. Nr. 1.2.1/443