Valsts tiesu ekspertīžu birojs pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma organizē mācību seminārus tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem par jautājumiem, kas saistīti ar tiesu ekspertīzēm.

Ja jums ir vēlme vai nepieciešamība papildināt darbinieku kvalifikāciju tiesu ekspertīžu jautājumos, dariet mums to zināmu, norādot tēmu vai to jautājumu loku, kuros vēlaties papildināt zināšanas.