Augsnes ekspertīze

Augsnes mineraloģisko, bioloģisko un tehnogēno daļu izpēte un augsnes paraugu salīdzinošā izpēte.

Autotehniskā ekspertīze

Ceļu satiksmes negadījumu (tai skaitā uzbraukums gājējam) izpēte, sadursmes (uzbraukuma) vietas un mehānisma noteikšana, kustības parametru noteikšana, izmantojot analītiskas, aprēķinu un datormodelēšanas metodes, tahogrāfa datu (ierakstu) izpēte; ceļu satiksmes negadījumos iesaistīto transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un transportlīdzekļu bojājumu ietekmes uz ceļu satiksmes negadījuma rašanos izpēte.

Botāniskā ekspertīze

Augu taksonomiskās piederības noteikšana un augu, to izstrādājumu (kokmateriālu, papīra, tabakas u. c.) izpēte.

Daktiloskopiskā ekspertīze

Personas identifikācija pēc cilvēka roku plaukstu un kailu kāju pēdu papillārlīniju pēdām.

Roku plaukstu un kailu kāju pēdu papillārlīniju pēdu vizualizēšana, izmantojot fizikālās un ķīmiskās metodes.

Dokumentu tehniskā ekspertīze

Dokumentu rekvizītu, papīra naudas, kā arī ar poligrāfisko un pavairošanas tehniku izgatavotās produkcijas izpēte.

Ķīmiskā ekspertīze

Dokumentu un naudas papīra, poligrāfijas krāsas un līmvielas izpēte, rakstāmmateriālu izpēte.

Metālu sakausējuma sastāva ķīmiskā izpēte, spuldžu kvēldiegu izpēte, metāla monētu izpēte.

Naftas produktu un viegli uzliesmojošu un degošu šķidrumu izpēte, degošo šķidrumu atlikumu noteikšana ugunsgrēka izdedžos un citos objektos.

Transportlīdzekļu pārklājumu, sadzīves krāsu un pārklājumu, speciālo krāsu, polimērmateriālu izpēte.

Stikla, keramikas materiālu, izstrādājumu un to lausku izpēte, salīdzināšana, klasifikācija un kopēja izcelsmes avota noteikšana.

Šāviena produktu konstatēšana uz dažādiem objektiem ar ķīmiskām un fizikāli ķīmiskām metodēm.

Tekstilšķiedru un to izstrādājumu izpēte (izņemot mehāniskās īpašības), klasifikācija un salīdzinošā izpēte, dzīvnieku matu izpēte, to piederības noteikšana bioloģiskajam taksonam.

Informācijas tehnoloģiju ekspertīze

Datoros, serveros, pārnēsājamos elektroniskās informācijas nesējos, mobilajos tālruņos un plaukstdatoros, skimeros un citās automatizētās datu apstrādes sistēmās un informācijas tehnoloģiju iekārtās esošās informācijas izpēte.

Lingvistiskā ekspertīze

Latviešu valodā rakstīta teksta valodas analīze un autora noteikšana.

Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze

Transportlīdzekļu reljefo identifikācijas zīmju (VIN, produkcijas numuru, motoru identifikācijas numuru) izpēte, ieroču un sadzīves tehnikas reljefo identifikācijas zīmju izpēte.

Rokrakstu ekspertīze

Rokrakstā izpildītu tekstu, ierakstu un parakstu izpēte.

Trasoloģiskā ekspertīze

Cilvēka ķermeņa pēdu (izņemot daktiloskopiskās pēdas), apavu un apģērbu pēdu, cilvēka kustību un iemaņu pēdu trasoloģiskā izpēte.

Rīku, instrumentu, iekārtu, mehānismu un detaļu pēdu, metāla monētu trasoloģiskā izpēte, aizsargierīču (slēdzeņu), atslēgu un plombu trasoloģiskā izpēte, apavu un apģērbu mehānisko bojājumu izpēte, veselā rekonstrukcija no daļām, transportlīdzekļa pēdu trasoloģiskā izpēte.