Valsts tiesu ekspertīžu birojs nomā nedzīvojamās telpas no VAS Tiesu namu aģentūra (Reģistrācijas Nr. 40003334410) adrese: Rīga, Invalīdu iela 1, nomas maksa mēnesī 12578.11 EUR.