Statuss:
Noslēdzies
Logo

Projekts “Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana” (878529 — FEOBO) līdzfinansēts no Eiropas Savienības Hercule III programmas līdzekļiem.

Projekta mērķis: paaugstināt VTEB tabakas un citu augu izcelsmes objektu izpētes kapacitāti, lai nodrošinātu tiesībsargājošajām iestādēm augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko noziegumu izmeklēšanā.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 1.novembris līdz 2021.gada 31.oktobris.

Projekta budžets: 509,777 EUR, no tā

  407,822 EUR (80%) ES finansējums

  101,955 EUR (20%) nacionālais līdzfinansējums