Statuss:
Īstenošanā
Logo

Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) projekta "Ceļā uz vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu telpu" (STEFA) mērķis ir veicināt vienotas Eiropas tiesu ekspertīžu telpas izveidi.

VTEB eksperti ir pārstāvēti trijās no desmit STEFA projekta aktivitātēm, kas saistītas ar tiesu ekspertīžu laboratoriju salīdzinošo novērtēšanu stratēģiskās plānošanas mērķiem (aktivitāte G1), tiesu ekspertu apmācības pamatprincipu izstrādi matu un šķiedru izpētes jomā (aktivitāte G5) un labas prakses rokasgrāmatas izstrādi augsnes pēdu izpētes jomā (aktivitāte G9).

 

Projektu līdzfinansē

Eiropas Savienība