Statuss:
Īstenošanā

COST projekts Nr. CA16101 "Pierādījumu multimodāla attēlveidošana kā tiesu ekspertīzes instruments" (MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence - tools for Forensic Science)

COST ir Eiropas zinātnes un tehnoloģiju sadarbības platforma, kas apvieno 36 dalībvalstis, tostarp Latviju. COST projekta mērķis ir veicināt inovatīvus, multi-informatīvus, operatīvi izvietojamus un komerciāli izmantojamus attēlveidošanas risinājumus un tehnoloģijas lietisko pierādījumu analizēšanai tiesu ekspertīzes vajadzībām, apvienojot akadēmisko aprindu, gala lietotāju un ražotāju zināšanas un iespējas. Lietisko pierādījumu neizmainīta stāvokļa fiksācijai ir būtiska loma tiesu ekspertīzē, tā ir būtiska visos kriminālprocesa posmos, lai padarītu tiesu ekspertīzi caurredzamu. Projekts norisināsies līdz 2020. gada oktobrim.

Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele darbojas projekta Vadības komitejā.

Notikumi:

  • 05.10.-08.10.2018. Vadības komitejas sanāksme un konference Dubrovnikā
    • Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele piedalījās COST projekta Nr. CA16101 "Pierādījumu multimodāla attēlveidošana kā tiesu ekspertīzes instruments" Vadības komitejas sanāksmē un projekta ietvaros organizētajā konferencē “Tiesu ekspertīzes attēlveidošanas tehnikas un to potenciāla izpēte par iespējām tās izmantot kā atsevišķus instrumentus ar multimodālu pieeju” (Forensic Imaging Techniques - an exploration of their potential as standalone tools and within a multimodal approach), kas no 5. līdz 8.novembrim notika Dubrovnikā, Horvātijā. VTEB pārstāvja dalība projekta sanāksmēs tiek segta no projekta budžeta.

      COST ir Eiropas zinātnes un tehnoloģiju sadarbības platforma, kas apvieno 36 dalībvalstis. Minētā projekta mērķis ir veicināt inovatīvus, multi-informatīvus, operatīvi izvietojamus un komerciāli izmantojamus attēlveidošanas risinājumus un tehnoloģijas lietisko pierādījumu analizēšanai tiesu ekspertīzes vajadzībām, apvienojot akadēmisko aprindu, gala lietotāju un ražotāju zināšanas un iespējas. Lietisko pierādījumu neizmainīta stāvokļa fiksācijai ir būtiska loma tiesu ekspertīzē, tā ir būtiska visos kriminālprocesa posmos, lai padarītu tiesu ekspertīzi caurredzamu. Projekts norisināsies līdz 2020. gada oktobrim.

      14. novembris / 2018