Statuss:
Noslēdzies
NFI
logo

Pilnībā apstiprināti projekti pirmā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu perioda ietvaros.

Noslēdzoties pirmajam Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta periodam, pilnībā apstiprināti visi projekti par kopējo summu 50,5 miljonu eiro jeb 35,5 miljonu latu apmērā. Lasīt vairāk...

Valsts tiesu ekspertīžu birojā parakstīts savstarpējās saprašanās memorands starp Latvijas Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Norvēģijas tiesu ekspertīžu departamentu

Valsts tiesu ekspertīžu birojā (turpmāk – VTEB) šā gada 27.martā tika parakstīts savstarpējās saprašanās memorands starp Latvijas Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Norvēģijas tiesu ekspertīžu departamentu.

Memorands izstrādāts Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētajā projekta „VTEB kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” („Strengthening the Judiciary in Latvia by Improving Capacity of the State Forensic Science Bureau of Latvia in Order to Comply with Best Practice and International Quality Standards”) ietvaros. Memorands nosaka informācijas un pieredzes apmaiņas kārtību starp abām ekspertīžu iestādēm projekta laikā, kā arī sadarbības turpināšanu pēc divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta beigām.

Memoranda parakstīšanas pasākumā piedalījās tieslietu ministrs Mareks Segliņš, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, Norvēģijas Karalistes vēstniecības ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Nils Olavs Stava, Norvēģijas Karalistes Nacionālās kriminālistikās izpētes dienesta Tiesu ekspertīzes departamenta vadītāja vietnieks Torgers Rudruds un tā paša departamenta kvalitātes sistēmas vadītājs Terje Kjeldsens, VTEB vadītāja Maira Čentoricka, VTEB vadītāja vietnieks Gatis Bebris, projekta vadītājs Mārcis Ešmits un projekta vadītāja asistente Liene Siliņa.

att.

VTEB vadītāja Maira Čentoricka un Norvēģijas Karalistes Nacionālās kriminālistikās izpētes dienesta Tiesu ekspertīzes departamenta vadītāja vietnieks Torgers Rudruds (no labās puses) paraksta saprašanās memorandu. Pasākumā piedalās tieslietu ministrs Mareks Segliņš (no kreisās puses).

Memoranda parakstīšana notika vienlaikus ar projekta ietvaros iepirkto iekārtu saņemšanu un uzstādīšanu. Projekta realizācijas laikā iegādātas iekārtas ekspertīžu veikšanai: skenējošais elektronu mikroskops, iekārtas pirkstu pēdu vizualizēšanai, kā arī citas iekārtas, kas nodrošina iespēju veikt ekspertīzes augstākā līmenī kā līdz šim. Šāda veida iekārtas Latvijā tiesu ekspertu rīcībā ir pirmo reizi.

„Norvēģijas valdības vārdā es apsveicu Latvijas Valsts tiesu ekspertīžu biroju ar šī profesionālā projekta ieviešanu”, teica Norvēģijas vēstnieks Olavs Stava. „Dziļu iespaidu uz mani ir atstājušas VTEB nesen renovētās telpas, kā arī iegādātās iekārtas. Es zinu, ka tās tiks efektīvi izmantotas ekspertīžu materiālu izpētē”.

„Memoranda rezultātā Norvēģijas eksperti tagad var uzsākt darbu pie specifiskiem savstarpējās sadarbības projektiem. Pirmās ekspertu pieredzes apmaiņas vizītes plānojam jau šajā pavasarī”, uzskata Torgers Rudruds. Tam piekrīt Maira Čentoricka, uzsverot, ka „ir svarīgi uzsākt sadarbību tā, lai Latvija un Norvēģija no tās iegūtu pēc iespējas lielāku efektu vistuvākajā laikā”.

Projekts tika uzsākts pagājušā gada jūlijā un to paredzēts pabeigt šā gada novembrī. Tā mērķis ir nodrošināt tiesībaizsardzības iestādes, t.i., policiju, muitu, robežsardzi, prokuratūru, tiesas ar zinātniski pamatotiem, objektīviem, kvalitatīviem tiesu ekspertīžu rezultātiem, vienlaicīgi paaugstinot tiesu darba efektivitāti un tehniskās iespējas.

att.

VTEB eksperte Guna Graudiņa iepazīstina ar iekārtas DCS 4, kura iegādāta par projekta līdzekļiem, iespējām pirkstu pēdu fotografēšanā un attēla uzlabošanā

 

Valsts tiesu ekspertīžu birojs sācis Norvēģijas un Latvijas valdības finansēta projekta īstenošanu

Šī gada 1.jūlijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Latvijas Republikas Tieslietu ministrija un Valsts tiesu ekspertīžu birojs (turpmāk – VTEB) parakstīja līgumu par individuālā projekta „Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” īstenošanu.

Projekta laikā ir plānots palielināt VTEB administratīvo un institucionālo kapacitāti, turpinot ieviest kvalitātes vadības sistēmu un nodrošinot ekspertīžu izpētes procesu ar mūsdienīgas tehnoloģijas pētnieciskām iekārtām.

Projekta pirmajā daļā paredzēts uzlabot VTEB plānošanas un lēmumu pieņemšanas sistēmu. Paredzēti dažādi apmācības un kvalifikācijas celšanas kursi, piemēram, kvalitātes vadības sistēmas speciālistu un iekšējo auditoru apmācība. Tāpat turpināsies darbs pie kvalitātes vadības procesu izstrādes un uzlabošanas. Projekta otrajā - institucionālas kapacitātes paaugstināšanas daļā - paredzēts iegādāties jaunas iekārtas, lai nodrošinātu dažādu vielu, materiālu un to izstrādājumu mikrodaudzuma noteikšanu, analīzi un identifikāciju.

Projekta kopējā summa ir 730 975 eiro. 85 % no projekta kopsummas ir Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējums, bet 15 % nepieciešamo līdzekļu ir no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekts tiek īstenots jau kopš līguma parakstīšanas brīža un ilgs pusotru gadu.