Statuss:
Noslēdzies

 

Aktivitāte N5

Projekta aktivitātes N5 mērķis ir izstrādāt pirmo vienoto platformu dokumentu tehniskajā izpētē izmantoto datubāzu apvienošanai.

Platformā moduļu veidā tiks apvienotas vairākas datubāzes:

 • tintes printeru drukājošo galviņu klasifikators;
 • tintes printeru un to drukas parametru datu bāze;
 • printeru papīra padeves zobratu klasifikators;
 • elektrofotogrāfisko iekārtu uzlādes cilindru pazīmju klasifikators;
 • tinšu hromatogrammu kolekcijas/datu bāzes.


Projekta aktivitāte N5 tiek īstenota Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu izpētes ekspertu darba grupas (EDEWG) ietvaros, piedaloties 18 tiesu ekspertīžu iestādēm. Latviju projektā pārstāv Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB). Šī projekta aktivitāte sniegs VTEB dokumentu tehniskajiem ekspertiem iespēju izmantot unikālu starptautisku datu bāzi un attīstīt informācijas, kompetences un pieredzes apmaiņu ar citu Eiropas valstu tiesu ekspertīžu laboratorijām dokumentu tehniskās izpētes jomā.

TDPEDFS projekta ilgums ir 24 mēneši no 2016.gada līdz 2017.gadam, tā izpildē iesaistīta 41 dalīborganizācija (galvenokārt Eiropas tiesu ekspertīžu laboratorijas) no 25 valstīm.

 

Notikumi:

 • 16.02.-17.02.2017. konference "Lielo datu pielietojums tiesu ekspertīzē" Lisabonā
  • KONFERENCE PAR LIELO DATU PIELIETOJUMU TIESU EKSPERTĪZĒ

   Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors V.Freidenfelds piedalījās konferencē “Lielo datu pielietojums tiesu ekspertīzē”, kas no šī gada 16. līdz 17.februārim notika Lisabonā Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) 2014.gada monopolprogrammas projekta “Eiropas mēroga datubāzu izveide tiesu ekspertīzes jomā” aktivitātes N1 ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu tiesu ekspertīzes jomā, veicinot dažādu datu bāžu izmantojamību, savietojamību un attīstību. VTEB ir iesaistīts projekta aktivitātē N5, kuras mērķis ir izstrādāt pirmo vienoto platformu dokumentu tehniskajā izpētē izmantoto datubāzu apvienošanai.

 • 18.10.-20.10.2016. darba grupas sanāksme Budapeštā
  • ENFSI MP2014 MONOPOLPROJEKTA SANĀKSME BUDAPEŠTĀ

   Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors no šī gada 18. līdz 20.oktobrim piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) 2014.gada monopolprogrammas projekta “Eiropas mēroga datubāzu izveide tiesu ekspertīzes jomā” aktivitātes N5 darba grupas sanāksmē, kas notika Budapeštā.

   Projekta aktivitāte N5 tiek īstenota Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu izpētes ekspertu darba grupas (EDEWG) ietvaros, piedaloties 18 tiesu ekspertīžu iestādēm. Latviju projektā pārstāv Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB). Šī projekta aktivitāte sniegs VTEB dokumentu tehniskajiem ekspertiem iespēju izmantot unikālu starptautisku datu bāzi un attīstīt informācijas, kompetences un pieredzes apmaiņu ar citu Eiropas valstu tiesu ekspertīžu laboratorijām dokumentu tehniskās izpētes jomā.

 • 07.06.-10.06.2016. darba grupas sanāksme Diseldorfā
  • ENFSI MP2014 MONOPOLPROJEKTA SANĀKSME DISELDORFĀ
   Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors no šī gada 7. līdz 10.jūnijam piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) 2014.gada monopolprogrammas projekta “Eiropas mēroga datubāzu izveide tiesu ekspertīzes jomā” aktivitātes N5 darba grupas sanāksmē, kas notika Diseldorfā. Sanāksmes ietvaros Dokumentu ekspertīžu departamenta direktors apmeklēja arī pasaulē lielāko drukas un mediju risinājumu izstādi DRUPA, kurā iepazinās ar jaunākajām drukas tehnoloģijām un jomas sasniegumiem.

   Projekta aktivitāte N5 tiek īstenota Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dokumentu izpētes ekspertu darba grupas (EDEWG) ietvaros, piedaloties 18 tiesu ekspertīžu iestādēm. Latviju projektā pārstāv Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB). Šī projekta aktivitāte sniegs VTEB dokumentu tehniskajiem ekspertiem iespēju izmantot unikālu starptautisku datu bāzi un attīstīt informācijas, kompetences un pieredzes apmaiņu ar citu Eiropas valstu tiesu ekspertīžu laboratorijām dokumentu tehniskās izpētes jomā.

att

ENFSI logo