Attēls pie līdzjūtības teksta

Valsts tiesu ekspertīžu biroja kolektīvs

izsaka visdziļāko līdzjūtību

mūsu ilggadējās kolēģes tiesu ekspertes Intas Šinkūnas tuviniekiem