Zanes Miķelsones foto

Valsts tiesu ekspertīžu biroja kolektīvs

izsaka visdziļāko līdzjūtību

mūsu ilggadējās kolēģes Zanes Miķelsones tuviniekiem.