Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamentā veic plaša spektra bioloģisko un ķīmisko pēdu un lietisko pierādījumu izpēti, kā arī daktiloskopisko pēdu vizualizēšanu un daktiloskopisko identificēšanu.

Izstrādātās izpētes metodes un modernā aparatūra (Furjē transformāciju IS spektrometri, rentgenfluorescences mikrospektrometrs, skenējošais elektronu mikroskops ar enerģiju dispersijas analizatoru, gāzes hromatogrāfi, dažāda veida gaismas mikroskopi, UV un redzamās gaismas spektroskopi) ļauj analizēt vielu mikro un makro daudzumus, salīdzināt organisko vielu molekulāro sastāvu, veikt dažādu materiālu kvalitatīvā un kvantitatīvā elementu sastāva salīdzināšanu un kvēlspuldžu izpēti.

Daktiloskopisko pēdu vizualizēšanai ir iespējams pielietot ne tikai plaša klāsta pulveru un ķīmiskās metodes, bet arī metālu uzputināšanas vakuumā metodi.

Departamentā strādājošie eksperti veic izpētes 12 tiesu ekspertīžu specialitātēs (atbilstoši Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoram):

 • Augsnes izpēte (specialitāte 02.01)
 • Dzīvnieku matu izpēte (specialitāte 06.02)
 • Augu valsts objektu izpēte (specialitāte 07.01)
 • Daktiloskopisko identifikācija (specialitāte 08.01)
 • Papillārlīniju pēdu vizualizēšana (specialitāte 08.02)
 • Krāsu materiālu un pārklājumu izpēte (specialitāte 15.02)
 • Metālu un sakausējumu izpēte (specialitāte 15.03)
 • Naftas produktu un viegli uzliesmojošo vielu izpēte (specialitāte 15.05)
 • Polimēru izstrādājumu izpēte (specialitāte 15.08)
 • Stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte (specialitāte 15.12)
 • Šķiedru materiālu un to izstrādājumu izpēte (specialitāte 15.13)
 • Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte (specialitāte 15.14)

Darbinieki

Māra Rēpele

Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore
mara.repele [at] vteb.gov.lv