pasniedz diplomu

Šī gada 26.janvārī Valsts ieņēmumu dienests pasniedza Valsts tiesu ekspertīžu biroja Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktorei Māra Rēpelei Pasaules Muitas organizācijas Goda rakstu par ieguldījumu sadarbībā ar Latvijas muitas dienestu. Šis ir augsts novērtējums Valsts tiesu ekspertīžu birojam un visiem Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta tiesu ekspertiem.