cilvēki laukumā

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departaments organizēja Baltijas tiesu ekspertu pieredzes apmaiņas semināru par bioloģisko un ķīmisko objektu izpēti, kas notika no 2023. gada 31.maija līdz 1.jūnijam. Semināra mērķis bija sekmēt tiesu ekspertu sadarbību un pieredzes apmaiņu ķīmisko un bioloģisko objektu izpētē. Seminārā tika apspriestas tēmas par ekspertu apmācības iespējām, piesārņojuma risku novērtējumu un pretpiesārņojuma pasākumiem laboratorijās. VTEB eksperti prezentēja jaunu tiesu ekspertīzes virzienu Latvijā – augu un dzīvnieku DNS izpēti.