Windows logo

IT tiesu eksperts no VTEB Dokumentu ekspertīžu departamenta piedalās  Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības iestāžu apmācības aģentūras (CEPOL) rīkotajās padziļinātajās mācībās par Windows failu sistēmu izpēti (Advanced Windows File Systems Forensic). Mācības notiek klātienē no šī gada 4. līdz 8.oktobrim Budapeštā, Ungārijā.