EEZ logo

Valsts tiesu ekspertīžu birojs uzsāk dalību projektā “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana”, kuru finansē Eiropas ekonomikas zonas finanšu instruments 2014. – 2021. gadam.

Projektu īsteno Tieslietu ministrija, projekta partneri ir Norvēģijas Nacionālais Kriminālizmeklēšanas dienests, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Valsts policija un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

Projekts  sniegs būtisku ieguldījumu tiesu ekspertīžu iestāžu tehniskās kapacitātes un ekspertu kompetences nodrošināšanā, kas savukārt labvēlīgi ietekmēs vienā lietā veikto ekspertīžu kopējā termiņa samazināšanos un uzlabos kriminālistikas speciālistu atbalstu notikuma vietās. Projekts kalpos par atspēriena platformu tiesu ekspertīžu institūta reformai Latvijā, radot iespēju aplūkot, iepazīties un izvērtēt pierādījumu virzības procesu no notikuma vietas līdz ekspertīzei: pierādījumu (pēdu) atrašana, fiksēšana, izņemšana, procesa izsekojamība, iesaistītas personas un viņu atbildības dažāda veida noziegumu vietu apskates organizēšanā. Projekta ietvaros plānots detalizēti apgūt un pielāgot dažādas prasmes no Norvēģijas partneriem, tostarp apmācīt nozares ekspertus darbam ar notikuma vietas trīsdimensionālajiem skeneriem.

Vairāk informācijas: www.eeagrants.lv.