konference

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja M.Čentoricka un kvalitātes vadītāja I.Jurģe piedalījās Interpola 20. starptautiskajā tiesu ekspertīzes vadītāju simpozijā, kas no 8. līdz 10.novembrim notika Lionā, Francijā.