mikroskops

Valsts tiesu ekspertīžu biroja Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore M.Rēpele piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Dzīvnieku, augu un augsnes pēdu ekspertu darba grupas Vadības komitejas sanāksmē, kas šogad 10. un 20.novembrī notiek attālināti.