Attēls digitālā attēla izpēte

Valsts tiesu ekspertīžu biroja informācijas tehnoloģiju tiesu eksperti un autotehniskie tiesu eksperti piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Digitālā attēla izpētes ekspertu darba grupas sanāksmē, ka šogad notiek attālināti 9.,16.,17. un 19.novembrī.

Mūsdienās fotoattēli un videoieraksti arvien biežāk kalpo kā pierādījums tiesā, tostarp satiksmes negadījumu izpētē, tādēļ fotoattēlu un videoierakstu izpēte ir viens no  Valsts tiesu ekspertīžu biroja attīstības virzieniem.