Rokraksta attēls

Dokumentu ekspertīžu departamenta direktora vietniece J.Aumeistere šī gada 2.decembrī piedalīsies Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) Rokrakstu ekspertu darba grupas Vadības komitejas sanāksmē, kas šogad notiks attālināti.

Rokraksta un paraksta ekspertīzes ir viens no pieprasītākajiem Valsts tiesu ekspertīžu biroja ekspertīžu virzieniem.