Attēls ar karti

Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) vadītāja M.Čentoricka un vadītāja vietnieks R.Apinis 27.maijā piedalās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) dalīborganizāciju pārstāvju ikgadējā sanāksmē, kas šogad notiek tiešsaistē. Sanāksmi organizē Grieķijas Policijas Tiesu ekspertīžu departaments.

VTEB ir ENFSI biedrs kopš 1998. gada. VTEB tiesu eksperti ir pārstāvēti 11 ENFSI ekspertu darba grupās un 4 ekspertu darba grupu vadības komitejās.